• Huvudmeny

15 februari

Sigfrid

Sigfrid är ett ursprungligen tyskt namn, sammansatt av Sig‑ 'seger' och ‑frid 'fred, skydd'.

I Tyskland fick namnet stor spridning under medeltiden på grund av Siegfrids hjältedåd i dikten Nibelungenlied. I de nordiska varianterna av dikten heter hjälten Sigurd Fafnesbane (seSigurd).

I Norden synes namnet Sigfrid äldst ha burits av tyskar. Dock sägs Sankt Sigfrid, Sveriges apostel, enligt legenden vara av engelsk börd.

En nordisk motsvarighet är bl.a. runstenarnas Sig(f)røðr, fornsvenskans Sighrødh.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 15 februari, till minne av Sankt Sigfrid.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten sikruþr ?
Starkaste tidsperiod: 1885-99, 1910-19

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 08 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö