• Huvudmeny

4 januari

Rut (Ruth)

Rut är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med mycket oviss betydelse.

Namnet blev inte vanligt i Sverige förrän i slutet av 1800-talet, troligen genom påverkan från USA. Ruts bok i Gamla testamentet handlar om hur änkan Rut från Moab blev stammoder till kung David.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 4 januari. 

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1621
Starkaste tidsperiod: 1885-1909

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 23 december 2020

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö