• Huvudmeny

9 maj

Reidar

Reidar är ett nordiskt namn, fornvästnordiskt (H)reiðarr, möjligen sammansatt av ett ord motsvarande fornvästnordiskt hreiðr ’rede’, här väl i betydelsen ’hus, hem’, ochar, sannolikt i betydelsen ’härförare, krigare’.

Namnet förekommer i fornsvenskan i formen Redhar. Namnet är framför allt norskt och dess spridning i nyare tid beror på norskt inflytande.

I den rikssvenska almanackan 9 maj.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten hriþar
Starkaste tidsperiod: 1930-49

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 15 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö