• Huvudmeny

26 oktober

Rasmus

Rasmus kan härledas till latinets Erasmus, grekiskans erásmios ’värd att älska’.

Erasmus var en biskop i Libanon (300-talet). Under senmedeltiden räknades han till de helgon som kan åkallas i nöd.

Under större delen av 1900-talet var namnet Rasmus nästan helt ur bruk, men på 1980- och 1990-talen kom namnet på modet genom Astrid Lindgrens bok Rasmus på luffen, som också filmades. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 26 oktober och i den finlandssvenska 24 oktober.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1481
Starkaste tidsperiod: 1980-99, 2000-

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 13 augusti 2020

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö