• Huvudmeny

28 mars

Morgan

Morgan är en angliserad form av ett keltiskt namn. Namnet är flertydigt. Det har bland annat ansetts innehålla orden mawr ’stor’ och can ’ ljus’.

Det har också härletts till fornwalesiska Morcant, där förleden är av ovisst ursprung och efterleden cant ’cirkel’. Även ordet mor ’hav’ har föreslagits ingå i förleden.

I den rikssvenska almanackan 28 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1818
Starkaste tidsperiod: 1960-79

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 15 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö