• Huvudmeny

28 januari

Karl

Karl är troligen ett nordiskt (samgermanskt) namn, identiskt med substantivet karl ’fri man’, ursprungligen troligen ett binamn.

Det har även föreslagits vara en smekform, Háriolus, till namn på germanskt *Charja-/Harja- ’här’, som utvecklades till latinets Carolus.

Namnet kan uppträda i många olika former, t.ex. latinets Carolus, italienskans Carlo, spanskans Carlos, engelskans och franskans Charles, de slaviska språkens Karel.

Från slutet av 1800-talet fram till 1925 var Karl det vanligaste mansnamnet i Sverige. Nu ligger det på tredje plats.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 28/1, till minne av Karl den stores dödsdag (död 814).

Karl är också en viktig märkesdag i den folkliga kalendern. I Norrland sägs det att ”Som vädret är på Karl, så skall det vara i sju veckor”.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten karl
Starkaste tidsperiod: 1910-29 (1980-90, 2000-)

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 18 januari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö