• Huvudmeny

20 mars

Joakim (Joachim, Joacim)

Joakim är den grekisk-latinska formen av det bibliska namnet Jojakim, ’Jahve reser upp, upprättar’.

Enligt den kyrkliga traditionen är Joakim far till jungfru Maria. Den mest kände bibliske Joakim (som numera transkriberas Jojakim) är nog ”Joakim uti Babylon, han hade en hustru Susanna …” i Apokryferna till Gamla testamentet (jfr Susanna).

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 20/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1425
Starkaste tidsperiod: 1960-99

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 15 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö