• Huvudmeny

25 juli

Jakob (Jacob)

Jakob är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med omstridd betydelse. Möjligen har det betydelsen ’må Gud skydda’.

Det har i Gamla testamentet tolkats folketymologiskt dels i anslutning till ordet ‘aqév ’häl’, dels till ‘aqáv ’bedra’.

Under medeltiden var Jakob (även i formerna Jap(er), Jåp(er), Jeppe) ett vanligt namn i Sverige.

Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 25/7, efter Jesu lärjunge Jakob d.ä (död 44).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: mitten av 1100-talet Jacobus
Starkaste tidsperiod: 1980-99, 2000-

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 09 juni 2020

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö