• Huvudmeny

10 april

Ingvar

Ingvar är ett nordiskt namn (sidoform till Yngvar), sammansatt av Ing(e)‑ och ‑ar, ett namnelement med flera olika ursprungliga betydelser.

Namnet Ingvar var vanligt under vikingatiden; mest känd är kanske Ingvar den vittfarne, som sätts i samband med Ingvar på de s.k. Ingvarsstenarna, ca 25 runstenar i trakterna runt Mälaren som berättar om vikingafärder i österled under ledning av Ingvar den vittfarne.

Namnet är inlånat till ryskan i formen Igor.

I den rikssvenska almanackan 10/4 och i den finlandssvenska 26/2.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten inkuar
Starkaste tidsperiod: 1920-39

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 15 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö