• Huvudmeny

1 april

Harald

Harald är ett nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av Har- 'krigshär' och ‑vald 'härskare'.

Namnet har inte fått i-omljud i förleden (jfr fornvästnordiskt Herjulfr, Hermundr), kanske beroende på att namnet inkommmit till Norden efter i-omljudsperioden. Etymologiskt är det samma ord som lånordet härold.

Namnet anses ha spritts från danskt område till Norge och Sverige. Under medeltiden har namnet varit vanligast i adelskretsar.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 1/4.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten haraltr
Starkaste tidsperiod: 1900-19

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 15 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö