• Huvudmeny

24 december

Eva (Eeva, Ewa)

Eva är ett bibliskt namn, på hebreiska Chawwā, som anspelar på ordet chaj ’levande’. Enligt bibelns skapelseberättelse namn på den första kvinnan, människosläktets anmoder.

Namnet kom i allmänt bruk i norra Europa först efter reformationen. Namnet är även i dag ett av de vanligaste kvinnonamnen i Sverige.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 24/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1300-talet
Starkaste tidsperiod: 1950-69

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 23 december 2020

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö