• Huvudmeny

12 juni

Eskil

Eskil är ett nordiskt namn, sammansatt av förleden Es-, en omljudd form av urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’ och -kætill ’kittelhatt, hjälm’. Omljudsformen har tillkommit genom påverkan av i i efterleden.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 12/6, efter Sankt Eskil, Södermanlands apostel (död ca 1080). 

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (eskil)
Starkaste tidsperiod: 1920-39

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 16 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö