• Huvudmeny

18 maj

Erik (Eric, Erich)

Erik är ett nordiskt sammansatt namn. Förleden (möjligen samma som i namnet Elof) är *aina- ’en, ensam’. Efterleden är -rik 'mäktig, förnäm, rik'. Namnet anses vara en meningsfull sammansättning, och den tolkning som på senare tid vunnit mest anslutning är ’den framför andra mäktige, den synnerligen mäktige’.

Erik är det vanligaste mansnamnet i Sverige och har varit populärt under alla tider.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 18/5, efter Erik den helige (död troligen 1160).

Eriksdagen eller Ersmässan har varit en viktig märkesdag i den folkliga kalendern. ”Om Erik ger ax, ger Olof kaka!”, dvs. om rågen gått i ax till Ersmässan kunde man baka bröd till Olsmässan.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten(airikr)

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 16 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö