• Huvudmeny

18 juni

Björn

Björn är ett nordiskt namn (< urnord. *bernuR), identiskt med djurbeteckningen björn. Björn är ett av de vanligaste mansnamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna. Under den senare delen av medeltiden uppträder Björn främst som bondenamn.

I den rikssvenska almanackan 18/6 och i den finlandssvenska 11/10.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runstenar (biarn, biorn)
Starkaste tidsperiod: 1970-79

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 16 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö