• Huvudmeny

9 december

Anna

Anna är en grekisk form av hebreiskans channā ’nåd’ (se Hanna). Det kan också vara ett i flera språk förekommande ord med betydelsen ’mamma’.

Anna var ett modenamn i Sverige under senmedeltiden, sannolikt på grund av en ökande kult av den heliga Anna. Under 1800-talet var Anna det mest förekommande svenska kvinnonamnet och numera är det bara Maria som är vanligare.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 9/12, efter den heliga Anna, jungfru Marias moder.

I den folkliga traditionen har Annadagen varit viktig. Den dagen skulle exempelvis julölet bryggas, ”Anna med kanna”.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1291
Starkaste tidsperiod: 1885-99, 1970-79

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 14 augusti 2019

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö