• Huvudmeny

Almanackans namnlängd

 Vem bestämmer över namnsdagarna? Och varför finns inte mitt namn med i almanackan? Det är två vanliga frågor till oss.

Vem bestämmer över namnsdagarna?

Fram till 1972 hade Kungl. Vetenskapsakademien ensamrätt på att få ge ut almanackor i Sverige. Därför fanns bara en namnlängd. Efter 1972 får vem som helst ge ut almanackor i Sverige och välja vilka namn som ska finnas med. Detta ledde till att under 1990-talet skilde sig listorna över namnsdagar åt mellan olika almanackor. Det blev förvirrande och sedan 2001 har vi åter en gemensam namnlängd i almanackorna. Denna namnlängd har utarbetats av en grupp av företrädare för olika almanacksintressenter. Namnlängden 2001 ska motsvara krav på såväl omsorg om kulturarvet som anknytning till ett levande namnbruk. Den ska också utgöra en lösning på lång sikt och bara mindre förändringar görs i den. Läs mer om principerna för namnlängd 2001 i Namnlängdsboken, red. av Eva Brylla (2000).

Namnlängdskommittén

En kommitté med representanter från Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen har åtagit sig att förvalta namnlängden efter ett antal gemensamt överenskomna principer. Kommittén består för närvarande av professor Bo Ralph, Svenska Akademien, professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, professor Lars-Erik Edlund, Vitterhetsakademien och docent Katharina Leibring, Institutet för språk och folkminnen.

Varför finns inte mitt namn med?

I Sverige används idag över 150 000 olika förnamnsformer och alla dessa kan inte rymmas i en namnlängd. Dagens namnlängd innehåller 620 namn, 304 kvinnonamn och 316 mansnamn. Från 2022 blir det 627 namn. Till varje dag, utom till vissa traditionella bemärkelsedagar, är antingen ett eller två namn knutet. Många namn som inte finns med i namnlängden hör ihop med namn i den. Den som bär ett sådant namn kan med fördel fira sin namnsdag på det samhöriga namnets dag, t.ex. MarieMaria-dagen 28 februari och StinaKristina-dagen 24 juli. I Akademialmanackanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns många namnformer förtecknade med hänvisning till lämpligt namn i almanackan.

Förändringar i namnlängden efter 2001

2022

Från och med år 2022 kommer sju nya namn in i namnlängden.

Cornelia 3/12 – tillsammans med Lydia. Båda namnen förekom i romarriket. Cornelia fanns i namnlängden fram till 1993 och får nu en ny placering.

Henry 19/1 – tillsammans med Henrik. Henry är den engelska formen av Henrik och sedan länge etablerad i Sverige.

Maja 28/2 – tillsammans med Maria. Maja är en ursprunglig smekform av Maria men används sedan länge som officiellt förnamn. Det har varit ett av de mest populära flicknamnen de senaste årtiondena.

Noa 31/3 – tillsammans med Ester. Båda namnen förekommer i Gamla Testamentet. Noa(h) har blivit ett populärt småpojksnamn.

Olle 29/7 – tillsammans med Olof. Olle är en smekform till Olof men används alltmera som officiellt förnamn.

Regina 12/3 – tillsammans med Viktoria. Regina togs bort ur namnlängden 2011 men återinförs nu på en ny plats. Namnen har båda latinskt ursprung.

Tim 2/11 – tillsammans med Tobias. Tim är en nu populär kortform av Timothy (från Timotheus). Namnen Timotheus och Tobias förekommer båda i Bibeln och anspelar på Guds godhet.

2018

År 2018 kommer Saga att sättas in vid sidan av Siv den 8 mars och Ronja jämte Ida den 14 september. Saga och Siv är nordiska namn som bars av gudinnor i den nordiska mytologin och passar bra tillsammans. Ronja och Ida är båda namn som blivit kända genom böcker av Astrid Lindgren och därför får de dela dag.

2015

Emmy och Jasmin sattes in i namnlängden 2015. De delar dag med Emma (23 juli) respektive Jesper (26 juli). Emmy är en ursprunglig smekform till namn som Emma och Emelie, och både Jesper och Jasmin har persisk bakgrund.

2011

En lite större förändring gjordes 2011 då fyra nya namn togs in och tre namn fick lämna namnlängden. William ersatte Helmi bredvid Vilhelm 6 april. Fatima kom in bredvid Leila 28 augusti och Gurli togs bort. Sam fick dela dag med Samuel 1 september, och Kevin ersatte Regina bredvid Roy 7 september.

William, som är en engelsk form av Vilhelm, har blivit mycket populärt de senaste decennierna. Både Fatima och Leila har arabiskt ursprung och fick av den anledningen dela dag. Sam, tidigare en smekform till Samuel, används nu alltmer som eget förnamn. Kevin och Roy är båda keltiska namn och sammanfördes därför.

Uppdaterad 04 maj 2020