• Huvudmeny

Sveriges ortnamn

Sveriges ortnamn (SO) är Namnarkivet i Uppsalas stora ortnamnsserie. Det är ett långsiktigt grundforskningsprojekt, jämförbart med till exempel Svenska Akademiens ordbok.

Syftet med projektet är att systematiskt tolka och publicera Sveriges ortnamn. På så sätt skapas en bearbetad namnkorpus av mycket stor betydelse för forskning inom såväl språkvetenskap som landskapshistoria och kulturhistoria.

Från 1906 och framåt

Sveriges ortsnamn: Ortsnamnen i Älvsborgs län

Det första bandet av Sveriges ortnamn.

Det allra första bandet av Sveriges ortnamn kom ut i september 1906 och behandlade namnen i Väne härad i dåvarande Älvsborgs län. Arbetet fortsatte sedan län för län och publicerades i separata serier, till exempel Ortnamnen i Östergötlands län. Hittills har totalt 77 band givits ut. Tre län har behandlats i sin helhet, nämligen Skaraborgs, Värmlands och Älvsborgs län.

Sveriges ortsnamn: Bebyggelsenamn i Hudiksvall

Det senaste bandet av Sveriges ortnamn.

Landskap för landskap

Numera följer utgivningen istället landskapsgränserna och varje del i serien omfattar normalt sett en kommun. Delarna har karaktär av lexikon där varje namn behandlas och tolkas i en separat artikel. Namnartiklarna innehåller uppgifter om namnens äldre belägg och uttal, och ofta även om platsens bebyggelsehistoria och terrängförhållanden – uppgifter som tillsammans utgör grunden för en korrekt tolkning av namnet.

Ett stort projekt​

Sveriges ortnamn är ett mycket stort projekt som bedrivs med små medel. De färdigställda delarna täcker betydande delar av landet, men mycket återstår. Historiskt sett har valen av arbetsområden skett utifrån de enskilda författarnas kompetens. Forskarna var ofta specialiserade på det egna landskapets ortnamn och det blev därför naturligt att hålla sig till detta även i Sveriges ortnamn. Idag eftersträvar vi en regional balans i utgivningen. För närvarande arbetar vi med ett landskap i södra Sverige (Öland) och ett landskap i norra Sverige (Jämtland).

Inte hela landet​

Även om serien heter Sveriges ortnamn så omfattar den inte hela Sverige. För övre Norrland finns en särskild serie, Övre Norrlands ortnamn (ÖNO) och på motsvarande sätt publiceras ortnamnen i det gamla Göteborgs och Bohus län i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) och ortnamnen i Skåne län i serien Skånes ortnamn (SkO).

Uppdaterad 21 september 2016

Beställ bok

Vissa av delarna i serien Sveriges ortnamn går att läsa som pdf eller beställa som bok på våra publikationssidor.