• Huvudmeny

Skånes ortnamn

I Skånes ortnamn behandlas ortnamnen i landskapet Skåne. Verket bygger på institutets omfattande ortnamnssamlingar och redovisar skriftliga belägg genom tiderna, dialektuttal, kamerala uppgifter och tolkningar av namn på byar, gårdar, torp, gatehus m.m.

Skånes ortnamn är av stort intresse för namnforskare, historiker, arkeologer, släkt- och hembygdsforskare och många andra med Skåne som verksamhetsområde.

bokomslag

Skånes ortnamn började ges ut 1958. Första volymen behandlade bebyggelsenamnen i Albo härad i sydöstra Skåne. Den senast utkomna volymen (2016) handlar om bebyggelsenamnen i Villands härad och Kristianstads stad i nordöstra Skåne. I A-serien, där bebyggelsenamnen tas upp till behandling, har för närvarande 17 av Skånes 23 härader behandlats, och ytterligare en volym – om Färs härad – kommer att ges ut under 2019. Serien börjar därmed närma sig sitt slutförande.

Utgivna delar

Följande delar i A-serien av Skånes ortnamn har hittills givits ut:

Uppdaterad 03 december 2018

Beställ bok

De flesta av delarna i serien Skånes ortnamn går att beställa på Institutet för språk och folkminnen.

Publikationer: Skånes ortnamn