• Huvudmeny

Sökhjälp

Här finns hjälptexter för sökfunktionerna i Ortnamnsregistret beta.

Enkel sökning

Skriv in ett ortnamn eller en del av ett ortnamn i sökfältet. Under "Anpassa sökning" kan du välja om du vill söka på namn som börjar med, innehåller, slutar med eller liknar det du har skrivit in. Du kan även välja att bara få träffar på namn som exakt matchar din sökning, eller att söka med jokertecken. Frågetecken (?) står för ett valfritt tecken. Asterisk (*) står för noll, ett eller flera valfria tecken.

Fler sökalternativ

Välj geografiska områden: Du kan välja att avgränsa sökningen till landskap, län, socken, härad eller land/område. Tips: Om du väljer antingen landskap eller län så anpassar sig listorna över socknar och härader till detta.

Välj namntyp: Du kan välja att söka på bebyggelsenamn, naturnamn eller ortnamnselement. Som bebyggelsenamn räknas namn på bebyggelser av olika slag (t.ex. gårdar, byar och städer) och namn på områden (t.ex. socknar och landskap). I kategorin naturnamn ingår namn på naturformationer (t.ex. berg, sjöar, skogar och öar), namn på ägomark (t.ex. åkrar och ängar) och namn på anläggningar (t.ex. vägar, byggnader och fornlämningar). Med ortnamnselement avses delar av ortnamn (t.ex. torp, hult, tuna).

Välj informationstyp: Om du är intresserad av en viss typ av information kan du välja att enbart få fram de ortnamn där sådana uppgifter finns. De tre informationstyperna är belägg, litteraturhänvisning och uppteckning (se vidare nedan under ”Fliken Arkivposter”).

Fliken Ortnamn

Klicka på det ortnamn du är intresserad av för att komma till de arkivposter som är kopplade till namnet. Om du istället klickar på plustecknet i slutet av raden får du upp mer information om ortnamnet.

Sortering: Sökträffarna är sorterade alfabetiskt i första hand och i andra hand på landskap. Du kan i en rullist välja att istället sortera sökresultatet på lokaltyp eller på olika typer av geografiska områden. Klicka i rutan ”Omvänd” om du vill ha fallande ordning istället för stigande.

Fliken Arkivposter

Klicka på texten för en arkivpost för att öppna den i ett eget fönster. Där ser du information om arkivposten och dess arkivkort (om sådant finns). Från detta fönster går det att skriva ut arkivposten eller dela den i form av en länk. Det går även att spara ner själva arkivkortet som bild. Om du har någon fråga eller kommentar om arkivposten får du gärna kontakta oss genom att klicka på knappen ”Frågor och synpunkter”.

Ett annat sätt att visa arkivposterna är att klicka på plustecknet i slutet av raden. Arkivpostens innehåll fälls då ut nedanför. När du använder plustecknet kan du ha flera arkivposter öppna samtidigt.

Arkivposterna är sorterade efter informationstyp: belägg, litteraturhänvisningar och uppteckningar. Du kan läsa mer om de olika informationstyperna här.

Om årtalen för beläggen finns registrerade i databasen är dessa poster sorterade i kronologisk ordning, med det äldsta belägget först. Dock saknas registrerade beläggsår fortfarande för många arkivposter, vilket gör att beläggen tyvärr visas osorterade.

Uppdaterad 04 februari 2021