• Huvudmeny

Sverige

Svenskt teckenspråk

Tecknet för Sverige påstås ofta komma från Karl XII:s gula handskar, men det är fel. Tecknet lånades in från det franska teckenspråket på 1800-talet och enligt Oskar Österbergs teckenordbok (1916) härrör tecknet troligen från en päls eller ludet skinn.

Svenska

Namnet Sverige är tidigast belagt i den fornengelska dikten Beowulf från 700-talet (handskriften är från ca år 1000). Det skrivs där Swīorīce. Motsvarande fornsvenska form är Svearike, som tidigt utvecklas till Sverike. Denna form förändras sedan under medeltiden till Sverighe, med en övergång k > gh (frikativt g), som har förklarats dels som en inhemsk ljudutveckling, dels som inflytande från danskan.

Svearike är sammansatt av folkstamsbeteckningen svear i genitiv och ordet rike och betyder alltså ’svearnas rike’. Svear kan återges med ’de egna, vi själva’ och är därmed en typisk beteckning som ett folk givit sig självt.

Läs mer

Mer om ortnamn i Sverige hittar du i boken Svenskt ortnamnslexikon.

Uppdaterad 07 april 2017