• Huvudmeny

Stockholm

Svenskt teckenspråk

Tecknet för Stockholm kopplas till kungens krona och kommer från att kungen är bosatt på slottet i Stockholm. Tecknet för Stockholm är detsamma som tecknet för kung.

Svenska

Namnet är sammansatt av orden stock och holm(e) ’liten ö’ men det är oklart vad det ursprungligen syftat på. Den vanligaste tolkningen är att det avsett farledshinder i Norrström. Första gången det nämns i skrift är 1252.

Läs mer

Mer om ortnamn i Sverige hittar du i boken Svenskt ortnamnslexikon.

Uppdaterad 18 april 2017