• Huvudmeny

Mora

Svenskt teckenspråk

Tecknet för Mora härrör från ett pendelur eftersom orten är känd för moraklockan som tillverkades där. Detta tecken är ganska nytt och dokumenterades för ett tiotal år sedan. Tidigare brukade man bokstavera för Mora på handalfabetet.

Svenska

Namnet är pluralis av dialektordet mor ’(sumpig) granskog’, troligen syftande på ett skogsparti som legat i närheten av området där sockenkyrkan byggdes.

Läs mer

Mer om ortnamn i Sverige hittar du i boken Svenskt ortnamnslexikon.

Uppdaterad 31 augusti 2017