• Huvudmeny

Malmö

Svenskt teckenspråk

Tecknet för Malmö är kopplat till tecknet för Skåne och motiveras av att Malmö är huvudorten i Skåne.

Svenska

Namnet, belagt på 1100-talet, är sammansatt av substantiven malm ’sand, grus’ och hög.

Läs mer

Mer om ortnamn i Sverige hittar du i boken Svenskt ortnamnslexikon.

Uppdaterad 07 april 2017