• Huvudmeny

Danmark

Svenskt teckenspråk

Tecknet för Danmark utförs med tre fingrar som rör sig i våglinje. Det representerar de tre sunden mellan Jylland och Sverige.

Svenska

Namnet är sammansatt av folkslagsbeteckningen daner och mark i betydelsen ’gränsskog’. Det syftade ursprungligen förmodligen på gränsen mot saxarna i sydligaste Slesvig.

Uppdaterad 07 april 2017