• Huvudmeny

Ortnamnsartiklar av Olavi Korhonen

Här hittar du en lista med ortnamnsartiklar av Olavi Korhonen.

Korhonen, Olavi, 1982. Ortnamnet Sirkesluokta. Språkhistoria och språkkontakt i Finland och Nord-Skandinavien. Studier tillägnade Tryggve Sköld den 2 november 1982. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 26. 1982. S. 173-209. Umeå.

Korhonen, Olavi, 1984. Ledvattnet, ett sel i Skellefteälven. Fenno-Ugrica Suecana. Journal of Finno-Ugric Research in Sweden 7. In honorem Siiri Sahlman-Karlsson. S 107-128. Uppsala.

Korhonen, Olavi, 1988. Natur och näringar på platser med Gaino- och Kainu-namn i Sverige. Nordkalotten i en skiftande värld – kulturer utan gränser och stater över gränser. Etnologica, philologica. Studia Historica Septentrionalia 14:2. Ed. K. Julku. S. 62-82. Jyväskylä.

Korhonen, Olavi & Anderson, Hans, 1994. Luleå, Jokkmokk, Sarek...Vad betyder namnen? En liten ordlista sammanställd av Hans Anderson & Olavi Korhonen. Luleå.

Korhonen, Olavi, 1994 Mo Ruoŧa Sámi báikenamat ihte boarráseamos gárttaide. Sámi báikenamat virggálaš geavahusas Ruoŧa, Suoma ja Norgga bealde. Sámi dieđalaš áigečála. 1/1994. Ávvočála Knut Bergslandii. S. 12-19. Tromsø.

Korhonen, Olavi, 1994. Samiska och finska ortnamn. Kulturminnen och kulturmiljövård. Sveriges Nationalatlas. Red. Klas-Göran Selinge. S. 144-145. Stockholm.

Korhonen, Olavi, 1995. Sjokksjokk, pärlfiskarnas sameby? Flodpärlmusslan i tvärvetenskaplig belysning. Rapport från seminarium hållet i Jokkmokk 13-14 augusti 1992. Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Kungliga Vetenskapsakademien. Duoddaris 7. S. 177-186. Jokkmokk.

Korhonen, Olavi, 1996. Röda kartans samiska ortnamn. DAUM-Katta. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 1/1996. S. 17-18. Umeå.

Korhonen, Olavi, & Falck, Albert 1998. Gällivares samiska och finska ortnamn. Gällivare.

Korhonen, Olavi, 2000. Naturen i ett språkligt perspektiv. Samisk etnobiologi: människor, djur och växter i norr. Studia ethnobiologica 10. Red. Ingvar Svanberg och Håkan Tunón. S. 91-100. Nora.

Korhonen, Olavi, 2001. Svenska kvasinamn med samisk bakgrund. DAUK-katta. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 1/2003. S. 8-9. Umeå.

Korhonen, Olavi, 2002. Samiska ortnamn ur kommunikativ aspekt. Bårjås. Julevsámegiella uddni - ja idet? Diedalasj ájggetjála Árran - julevsáme guovdásj. S 57-71. Bodø.

Korhonen, Olavi, 2003. Ortnamn och samfärdsel i Sameland. DAUK-katta. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 2003. S. 13-15. Umeå.

Korhonen, Olavi, 2005. Några blad ur Rusksele lokalhistoria. Rusksele, en resa i tiden. Projektet Små inlandskommuner i utveckling. Rusksele. [stencil]

Korhonen, Olavi, 2005. Samiska ortnamn i världsarvet Laponia. Arvet, Laponia Lapplands världsarv. Anderson, Hans – Korhonen, Olavi – Lundberg, Tor. S. 144-189. Hudiksvall.

Korhonen, Olavi, 2007. The Place Name Jokkmokk, Jåhkåmåhkke. Borrowing of Place Names in the Uralian Language. Onomastica Uralica. Ed. Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi. S. 199-223. Debrecen - Helsinki.

Korhonen, Olavi, 2007. Ortnamnet Jokkmokk, Jåhkåmåhkke. Jokkmokks församling 400 år. Jubileumsskrift. S. 26-50. Jokkmokk.

Korhonen, Olavi, 2008. Finskt ortnamnslexikon. Recension av Suomalainen paikannnimikirja 2007. Språkbruk 2/2008.

Korhonen, Olavi & Falk, Albert, 2008. Gällivares samiska och finska ortnamn. 2 uppl. Gällivare.

Korhonen, Olavi, 2009. Samiska ortnamn nedanför lappmarksgränsen. Norrbotten. Norrbottens hembygdsförbunds årsbok 2009. S. 202-234. Luleå.

Korhonen, Olavi, 2009. Samiska savdi- och savdu-namn och bruket av tallens innerbark. Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Norna-rapporter 83. Red. Lars-Erik Edlund och Susanne Haugen. S. 82-112. Umeå.

Korhonen, Olavi, 2009. Utredning om det samiska namnet till tätorten Lycksele; språkliga historiska och kulturella aspekter. [stencil]

Korhonen, Olavi, 2010. Nytt om samisk ortnamn i Lule lappmark. DAUM-Katta. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 2010. S. 6-7. Umeå.

Korhonen, Olavi & Anderson, Hans, 2010. Samiska ortnamn vid vägar och färdleder i Lule lappmark. En liten bok om lulesamiska natur- och bebyggelsenamn... Luleå.

Korhonen, Olavi, 2012. Överväganden beträffande den samiska namnformen till tätorten Lycksele. [stencil]

Korhonen, Olavi, 2013. Samiska ortnamn kring Fatmomakke, Faepmie. Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning. Meddelanden 3/2013. Länsstyrelsen Västerbotten. Umeå.

Korhonen, Olavi, 2013. Utlåtande om det umesamiska namnet Ubmeje på staden Umeå. [stencil]

Korhonen, Olavi, 2015. Namnet ”Skellefteå” sannolikt av samiskt ursprung. Skelleftebygden. Tidning för lokalhistoria 1/2015. S. 3-6. Skellefteå.

Korhonen, Olavi 2016. Samiska ortnamn. Samiska rötter. Släktforskning i svenska Sápmi. CEDAR-Enheten för demografi och åldrandeforskning & Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Sveriges släktforskningsförbund. Handbok 12. S. 89-104. Malmö.

Korhonen, Olavi, 2017. Uppteckningarnas samiska namn. Samiskt liv i äldre tid. Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog. Red Ivan Eriksson med språkliga kommentarer av Olavi Korhonen. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. S. 287-322. Uppsala.

Uppdaterad 09 januari 2020

Läs mer

Olavi Korhonen (f. 1938) är professor emeritus i Samiska språkstudier vid Umeå universitet. Han anställdes 1969 som förste arkivarie för samiska vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), där han kom att samla in både samiskt, finskt och meänkieliskt språkmaterial.

Läs mer