• Huvudmeny

Vad betyder rum?

Namnelementet betyder sannolikt ’öppen plats, öppen mark’. Många namn har antagligen ursprungligen betecknat slåtter- och betesmarker.

Förlederna är av varierande karaktär, bl.a. personnamn (t.ex. i Algutsrum), benämningar på naturlokaler (t.ex. Augerum, bildat till ave ’grund vik’) och växt- och djurbeteckningar (t.ex. Yxnerum, innehållande fornsvensk genitiv plural yxna av oxe).Bebyggelsenamn på ‑rum förekommer mest i östra Götaland (östra Skåne, Blekinge, Öland, östra och norra Småland, södra Östergötland). Namnen har bildats under både vikingatid och medeltid.Det relativt vanliga Byarum hör inte hit utan skall tolkas på annat sätt, nämligen som ’plats för övergiven gård/by’.

Uppdaterad 23 juni 2016