• Huvudmeny

Vad betyder rud?

Ortnamnselementet, fornsvenskt rudh (neutrum), betyder ’röjning’. Det är besläktat men inte identiskt med ortnamnselementet ryd.

Namn med efterleden rud är medeltida eller yngre. Vissa av de osammansatta namnen kan dock vara äldre. Förleden är oftast ett personnamn, t.ex. mansnamnet fsv. Ølver i Ölserud, eller en personbeteckning, t.ex. mjölnare i det flerstädes förekommande Mölnerud.Bebyggelsenamn på ­-rud är vanligast i Värmland, Dalsland och Bohuslän, dvs. landskap som gränsar till Norge, där namntypen också är mycket frekvent. Namn på ‑rud förekommer också, fast i mindre utsträckning, i angränsande landskap, t.ex. Västergötland, Småland och Närke. Ännu större men samtidigt mer sporadisk utbredning har osammansatt Rud(a), ibland utvecklat till Råd(a). 

Uppdaterad 23 juni 2016