• Huvudmeny

Vad betyder måla?

Ortnamnselementet är egentligen en böjd form av det maskulina fornsvenska ordet male, med sannolik ursprunglig innebörd ’avmätt jordområde’ (jfr danska och norska verbet måle ’mäta’), varav senare ’inhägnat jordområde, intaga’. Ordet lever kvar i dialekterna som måle med liknande betydelser.

Namnen har avsett medeltida nybyggen. Förlederna är ofta personnamn, t.ex. Gunne i Gunnamåla (Älmeboda socken, Småland), och anger alltså sannolikt namnet på nybyggaren. Det finns dock även andra förledstyper såsom sjönamn, t.ex. *Ælmpte ’Svansjön’ i Ältamåla (Sillhövda socken, Blekinge), och namn på en moderbebyggelse, t.ex. Lökarydsmåla (Jämjö socken, Blekinge).

Bebyggelsenamn på måla är mycket vanliga inom ett geografiskt begränsat område i sydöstra Sverige (Blekinge, östra Småland, södra Östergötland).

Namn med efterledsvarianten målen (i norra Småland och södra Östergötland) har fått bestämd artikel tillagd först på 1500- och 1600-talen.

Uppdaterad 23 juni 2016