• Huvudmeny

Vad betyder löv?

Efterleden, som i ortnamn betyder ’arvegods’ (jfr arve och arvet), hör till de äldsta svenska bebyggelsenamnstyperna. Den ursprungliga formen (forndanskt lef) är besläktad med verbet lämna, och har äldst betytt ’något efterlämnat’.

Namngruppen har sitt centrum i Danmark, där den är spridd över hela landet med undantag av Bornholm. Den förekommer även i Sydnorge och i det tidigare norska Bohuslän. Därutöver förekommer -lev-namn i Schleswig i Nordtyskland. I Sverige är efterleden främst företrädd i Skåne men förekommer också i Halland, Västergötland, Värmland, Småland, Öland och Östergötland.

Förlederna i -löv-namnen utgörs oftast av personnamn av äldre nordisk typ, t.ex. Rether i Reslöv, Withar i Vederslöv. Dessa personnamn åsyftar den som lämnat egendomen i arv. Även andra ord kan ingå, t.ex. dialektordet hammar ’sandhöjd’ i Hammarlöv, ordet bur ’litet hus, förråd’ i Burlöv. Också singulara inbyggarbeteckningar har föreslagits komma i fråga, t.ex. *æsir ’åsbo’ i Eslöv, *withing ’skogsbo’ i Vinslöv.

De äldsta -löv-namnen anses vara från folkvandringstid (400–550 e.Kr.). Inget av de i namnen ingående personnamnen härrör från kristen tid.

Uppdaterad 23 juni 2016