• Huvudmeny

Vad betyder böle?

Ordet böle är bildat av bol, också det förekommande i många ortnamn.

Innebörden är ’boplats, gård’, i vissa fall ’nybygge; nyodling på utmark’, men också betydelsen ’bo för vilda djur’ anses förekomma (Björnböle i Ångermanland). På vissa håll har böle utvecklats till byle. Detta gäller i hög grad för Uppland, i viss mån också för Öland och Östergötland. Uppländska exempel är Byle och Gunbyle (bildat till mansnamnet Gunne).

De flesta av de sammansatta böle-namnen har som förled ett personnamn (Olofsböle i Småland, Pålböle i Västerbotten) eller annan personbeteckning (Jämteböle i Västerbotten, Koppraböle i Småland; koppare ’åderlåtare’). Andra slag av förleder uppträder i Flakeböle (sannolikt ordet flack ’flatyta’)på Öland, Lockåsböle (bynamnet Lockåsen) i Jämtlandsamt Sörböle (sör ’söder’) och Toböle (möjligen dialektordet to ’liten sänka’) i Västerbotten.

Namn innehållande böle har till övervägande del bildats under medeltiden och har oftast sin bakgrund i den medeltida utmarkskolonisationen.

Ortnamn som innehåller böle är vanliga i framför allt tre områden i landet: Dalsland–Värmland, Smålandskusten–Öland och Uppland–Norrland.

Skenbart hithörande är namnbildningar med fornsvenskt *nybyle ’nybygge, nybebyggelse’ och *thykbyle ’tätbebyggelse’ (thyk- är en sidoform av adjektivet tjock). Dessa namn har sina rötter i järnåldern. De uppträder i dag i flera varianter, t.ex. Nibble, Nybble, Nöbbele, Nöbbelöv resp. Tibble, Tybble. Nibble, Nybble osv. är östligt orienterade i Svealand och Götaland, Tibble, Tybble återfinns framför allt i Mälardalen, med enstaka exempel också i Dalarna, Närke, Östergötland och, med formen Tibbles, på Gotland.

Uppdaterad 23 juni 2016