• Huvudmeny

Vad betyder arvet?

Efterleden, som betyder ’arvegods’ (jfr arve och löv), är främst företrädd i Dalarna (enstaka exempel finns också från Västmanland, Uppland och Hälsingland).

Namnens förleder innehåller till övervägande delen mans(bi)namn eller yrkesbeteckningar, säkerligen syftande på dem som lämnat jorden i arv, till exempel Domare i Domnarvet.

Tyngdpunkten för utbredningen ligger i den gamla Kopparbergslagen runt Falun, där namnen troligen har avsett de röjningar, så kallade täkter, som på särskilda villkor kunde upptas runt Kopparberget under medeltiden.

Namngruppen hör huvudsakligen till medeltidens två sista århundraden – inga namn är med säkerhet kända före 1300-talets mitt.

Uppdaterad 23 juni 2016