• Huvudmeny

Vad betyder arve?

Namnen på -arve är en stor och för Gotland säregen namngrupp. Närstående namnbildningar finns dock i Dalarna (-arvet) och i Uppland och Nyland (-arvaby); jfr även det sydsvenska löv ’arvegods’.

Efterleden -arve innehåller ett forngutniskt ord arfi ’den som ärver, arvinge’. Förlederna utgörs vanligen av ett personnamn som syftar på den som lämnat arvet. Ett namn som Larsarve skall således förstås som ’Lars arvinges (eller arvingars) gård’, där gård är underförstått och inte har något synligt uttryck i namnet.

Ortnamnen på -arve, forngutniskt -arva, är således att uppfatta som ett slags personbinamn i genitivform. De är därmed jämförbara med den andra karakteristiska gårdnamnstypen på Gotland som utgörs av personnamn eller personbeteckning i genitiv (t.ex. Smiss). Även där får man räkna med ett underförstått gård e.d.

Åldern på -arve-namnen är omdebatterad. Namn som Jaksarve av Jakobsarve och Petsarve av Petersarve innehåller kristna personnamn och bör vara tillkomna efter kristendomens införande. Skradarve innehåller lågtyskans schrader ’skräddare’ och kan vara skapat en god bit in i medeltiden. Å andra sidan innehåller många av namnen urgamla gotländska personnamn som t.ex. Liknvidh i Lickedarve och Fridhgair i Frigsarve. Namntypen har uppenbarligen varit produktiv under medeltiden men kan gå tillbaka på mönster som utbildats redan under förhistorisk tid.

Uppdaterad 23 juni 2016