• Huvudmeny

Namn (webbenkät för elever)

En webbenkät om namn för dig som går i skolan

Namn är en viktig del av språket och är ett språkligt uttryck vi använder ofta, utan att vi egentligen reflekterar så mycket över det. Namn berättar mycket om sin tillkomsttid och om människan som kulturvarelse. Det är inte bara platser och människor som har namn. Även djur, växter, firmor och konstnärliga verk har namn, för att nämna några exempel.

Syftet med uppropet är att få en inblick i hur ungdomar använder ort- och personnamn idag, och svaren kommer att bli ett viktigt komplement till våra äldre arkivsamlingar samt utgöra en källa till kunskap också för framtida generationers forskare!

Har du frågor om undersökningen eller vill delta med din skolklass är du välkommen att kontakta Marie-Louise Thomasson.

Du behöver inte svara på allt och du kan svara kort eller långt. Du kan svara här eller skriva ditt svar i ett separat dokument som du bifogar ett e-postmeddelande till Marie-Louise.

Könsneutrala förnamn

Könskonträra förnamn

Förnamn

Smeknamn

Efternamn

Inofficiella ortnamn

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var de ägt rum och också något om berättaren. Fyll inte i uppgifter om namn om du vill vara anonym.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll nedan i om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: * (obligatorisk)


Kontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material, kontakta Marie-Louise Thomasson.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Institutet för språk och folkminnen har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen.

I våra äldre samlingar finns berättelser omkring bondesamhällets årsfester och livshögtider. I dag arbetar vi aktivt med att utöka vår kunskap om dagens traditioner. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 31 januari 2017