• Huvudmeny

Språkvård i svenskt teckenspråk

Språkvård i svenskt teckenspråk i statlig regi är en ung företeelse. Språkvårdare i svenskt teckenspråk anställdes på Språkrådet först 2007.

Dessförinnan har framför allt intresseorganisationer för döva och arbetat med att ge ut teckenordböcker, undervisningsmaterial och att sprida kunskaper om det svenska teckenspråket.

Språkrådets uppgifter

Språkrådets uppgift är att ge råd i frågor som rör det svenska teckenspråket. Rådgivningen kan gälla bruket av det svenska teckenspråket och om språkliga rättigheter. Såväl myndigheter som den intresserade allmänheten kan vända sig till språkvårdarna med frågor. Ett urval av de frågor som Språkrådet svarat på finns på denna sida.

Nordiska språkvårdare i teckenspråk

Även i de andra nordiska länderna finns det språkvårdare i teckenspråk. År 2012 etablerades ett nätverk för de nordiska språkvårdarna med stöd från Nordiska ministerrådetlänk till annan webbplats och Nordisk Språkkoordinationlänk till annan webbplats. Mer information finns på det nordiska teckenspråksnätverkets blogg Nordiska teckenspråklänk till annan webbplats.

Uppdaterad 16 februari 2018

Rådgivning

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post: teckensprak@isof.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483