• Huvudmeny

Seminarium för teckenspråkslärare 2020

Nu planeras ett seminarium i Stockholm för teckenspråkslärare från hela landet. Redan nu kan du som vill delta anmäla ditt intresse.

Uppdaterad information 26/8 2020

Seminariet kommer inte att genomföras den 29 oktober, som tidigare kommunicerats, på grund av risken för smittspridning av covid-19. Målet är att seminariet i stället ska hållas under våren 2021. Det går fortfarande att meddela sitt intresse till teckensprak@isof.se.

Läs mer: Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19.

Fotografi föreställande tre människor som står framför en laptop som står på ett bord. Man ser inga ansikten, men ser personernas händer som gestikulerar som om de diskuterar något.

Är du lärare i teckenspråk? Välkommen på seminarium!

Seminariet görs som ett samarbete mellan Isof och Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. Tanken är att seminariet ska ge tillfälle att diskutera den senaste forskningen, utbyta erfarenheter om olika teckenspråksutbildningar och organisera teckenspråkslärare.

Mer information kommer längre fram, men redan nu kan du som är intresserad av att delta skicka din e-postadress till teckensprak@isof.se för att få ny information via mejl. Informationen kommer även publiceras på den här sidan.

Uppdaterad information 26/8 2020

Uppdaterad 07 september 2020