• Huvudmeny

Myter om teckenspråket

Det finns flera myter och missförstånd om teckenspråk. Här reder vi ut några av de vanligaste.

Teckenspråk använder bara händer

Teckenspråk är ett språk för ögat och bygger på synliga signaler som uppfattas med synen. Utöver tecken består språket av samverkande rörelser med ansiktet, med munnen, ögonen, huvudet och överkroppen. Rörelserna fungerar som grammatiska signaler på olika nivåer i språket. Området framför den tecknandes kropp kan ingå i språkets struktur. Den tecknande kan utnyttja olika riktningar eller positioner framför sig för att syfta på det man pratar om. Det kan vara en person, ett föremål, en händelse, ett ämne, en tidpunkt eller en idé etc.

Teckenspråk stör talspråksutvecklingen

Tvärtom visar studier att teckenspråk inte hindrar inlärningen av andra språk. Forskningen har visat att det finns ett samband mellan färdighet i svenskt teckenspråk och talad och/eller skriven svenska. Dessutom kan vi se att talspråk brukar utvecklas väl för hörande barn till teckenspråkiga föräldrar. Det är bekräftat att tecknat och talat språk aktiverar samma område i hjärnan. Forskarna är överens om att flerspråkighet är en tillgång och ger kognitiva fördelar.

Teckenspråk används bara av döva personer

Teckenspråk används av döva, hörselskadade och hörande människor som första språk (modersmål). Hörande barn till teckenspråkiga föräldrar kallas för CODA (Children of Deaf Adults.) En del kommer i kontakt med teckenspråket och den teckenspråkiga världen i tidig ålder och för dem kan det vara ett första språk. En del tillägnar sig teckenspråket senare i livet och för dem blir det ett andra språk. De är alla språkbrukare i det svenska teckenspråket.

Teckenspråk uppfanns av en person

Teckenspråk är inte ett konstruerat språk som någon har satt sig ner och skapat. Det är ett naturligt språk och har uppstått och utvecklats i samspel mellan människor.

Teckenspråkets handalfabet består av en handform för varje svensk bokstav. Handalfabetet konstruerades i början av 1800-talet för att användas inom den tidiga dövundervisningen. Idag är handalfabetet en naturlig del av teckenspråket, när man vill återge ett svenskt ord eller namn.

Alla tecken är lätta att förstå

Tecknen i det svenska teckenspråket har en egen betydelse, precis som ord har i talade språk. En del tecken är tydliga och liknar det som de betecknar, ofta något konkret såsom ’bil’ och ’äta’. Andra tecken är helt ologiska eller godtyckliga. För vuxna är det lättare att uppfatta likheten mellan tecknet och det som det betecknar, om man redan känner till tecknets betydelse.

Precis som med alla språk måste man se det i användning och lära sig vad det betyder. Vi kan se att teckenspråkiga barn lär sig nya tecken oberoende av om tecknet avbildar något eller ej. Tecknen är inte självförklarande – det går inte att förstå betydelsen genom att bara se dem.

Teckenspråk är tecknad representation av det talade språket

Teckenspråk är ett självständigt språksystem med eget ordförråd och en egen grammatik. Varje tecken i det svenska teckenspråket har egen betydelse, precis som ord har i talade språk. Därför är det inte säkert att varje tecken motsvaras av ett svenskt ord som betyder samma sak.

Teckenspråk är internationellt

Det finns 142 teckenspråk i världen enligt etnologue.com. Svenskt teckenspråk är ett tecknat språk som har utvecklats i Sverige.

Teckenspråk är lätt att lära sig

Det är individuellt hur snabbt man lär sig ett språk. Teckenspråk är lika avancerat och komplext som de talade språken. Om du ska lära dig teckenspråk för att kunna samtala i vardagliga sammanhang, så räkna med två terminers heltidsstudier.

Uppdaterad 23 januari 2018