• Huvudmeny

Vaalisanasto

Valordlista

Päivitetty 2018

Svenska

Suomi

allmänt val

yleiset vaalit

ambulerande röstmottagare

kiertävä äänten vastaanottaja

blank valsedel

tyhjä vaalilippu

brevröst

kirjeääni

brevröstning

kirjeäänestys

brevröstningsmaterial

kirjeäänestysmateriaali

budröstning

äänestys valtuutetun välityksellä

central valmyndighet

keskusvaaliviranomainen

ersättare

sijainen

Europaparlamentsval

Euroopan parlamentin vaalit, europarlamenttivaalit, eurovaalit

extraval

ylimääräiset vaalit

folkbokföring

väestökirjanpito

folkomröstning

kansanäänestys

folkomröstningslag

kansanäänestyslaki

fyraprocentsspärr

neljän prosentin kynnys

förhandsröstning

ennakkoäänestys

förstagångsväljare

ensiäänestäjä

förtidsröstning

ennakkoäänestys

giltig

pätevä; hyväksytty

heltalsmetod

kokonaislukumenetelmä

jämförelsetal

vertausluku

kandidat

ehdokas

kommunalval

kuntavaalit

kommunfullmäktige

kunnanvaltuusto

kommunfullmäktigeval

kunnanvaltuustovaalit

kommunval

kuntavaalit

kyrkoval

kirkkovaalit

landstingsfullmäktige

maakäräjävaltuusto

landstingsfullmäktigeval

maakäräjävaltuustovaalit

landstingsval

maakäräjävaalit

lantbrevbärare

maalaiskirjeenkantaja

ledamot

edustaja; jäsen

mandat

edustajanpaikka, mandaatti

mandatfördelning

paikkajako

mandatperiod

toimikausi

mobil förtidsröstning

mobiili ennakkoäänestys

namnvalsedel

nimivaalilippu

nominera

nimetä

ogiltig

mitätön, hylätty

omval

uusintavaalit

opinionsundersökning

mielipidetutkimus

parti

puolue

partibeteckning

puoluetunnus

partiexpedition

puoluetoimisto

partimarkerad valsedel

puoluevaalilippu

partisymbol

puolueen symboli

partivalsedel

puoluevaalilippu

personkryss

henkilörasti

personröst

henkilöääni

personröstning

henkilöäänestys

poströst

postiääni

poströstning

postiäänestys

preliminär mandaträkning

alustava paikkojen laskenta

preliminär rösträkning

alustava ääntenlaskenta

preliminärt valresultat

alustava vaalitulos

procentenhet

prosenttiyksikkö

proportionellt valsätt

suhteellinen vaalitapa

regional valmyndighet

alueellinen vaaliviranomainen

regionval

aluevaalit

riksdagsledamot

valtiopäiväedustaja; kansanedustaja

riksdagsval

valtiopäivävaalit

Riksskatteverket

Valtion verovirasto

rösta blankt

äänestää tyhjää

röstberättigad

äänioikeutettu

röstetal

ääniluku

rösthemlighet

vaalisalaisuus

röstkort

äänestyskortti

röstlängd

vaaliluettelo

röstmottagare

äänten vastaanottaja

röstmottagningsställe

äänten vastaanottopaikka

röstningslokal

äänestyshuoneisto, äänestyspaikka

röstningsmaterial

äänestysmateriaali

rösträkning

ääntenlaskenta

rösträtt

äänioikeus

röstsammanräkning

ääntenlaskenta

skriftligt samtycke

kirjallinen suostumus

skärm

äänestyskoppi, äänestyssuoja

slutlig rösträkning

lopullinen ääntenlaskenta

slutlig sammanräkning

lopullinen yhteenlasku

slutligt valresultat

lopullinen vaalitulos

småpartispärr

pienpuoluekynnys

spärr

kynnys, vaalikynnys

särskild röstmottagning

erityinen ääntenvastaanotto

särskilt röstmottagningsställe

erityinen ääntenvastaanottopaikka

uddatalsmetod

pariton luku -menetelmä

underkänd röst

hylätty ääni

utjämningsmandat

tasoituspaikka

utlandsmyndighet

ulkomaanviranomainen

valarbetare

vaalityöntekijä

valbar

vaalikelpoinen

valdag

vaalipäivä, äänestyspäivä

valdebatt

vaalikeskustelu

valdeltagande

äänestysprosentti, äänestysvilkkaus

valdistrikt

äänestysalue

valfunktionär

vaalitoimitsija

valförordning

vaaliasetus

valförrättare

vaalitoimitsija

valhemlighet

vaalisalaisuus

valkalender

vaalikalenteri

valkampanj

vaalikampanja

valkrets

vaalipiiri

valkretsmandat

vaalipiirimandaatti

valkuvert

vaalikuori

vallag

vaalilaki

vallokal

vaalihuoneisto

vallokalsundersökning

ovensuukysely

Valmyndigheten

Vaaliviranomainen

valnämnd

vaalilautakunta

valobservation

vaalitarkkailu

valobservatör

vaalitarkkailija

valprognos

vaaliennuste

valprövningsnämnd

vaalitarkastuslautakunta

valresultat

vaalitulos

valrörelse

vaalikampanjointi

valsedel

vaalilippu

valskärm

äänestyssuoja, äänestyskoppi

valstuga

vaalimökki

valsystem

vaalijärjestelmä

valurna

vaaliuurna

valår

vaalivuosi

väljare

valitsija, äänestäjäUppdaterad 11 toukokuuta 2020