• Huvudmeny

Ulosotto- ja konkurssisanasto

Utmätnings- och konkursordlista

Margaretha Terner
SvenskaSuomeksi
ackordakordi
allmän förmånsrättyleinen etuoikeus
amorterakuolettaa laina, lyhentää lainaa
amorteringkuoletus, lyhennys
amorteringsplanlyhennyssuunnitelma
ansökan om betalningsföreläggandemaksamismääräyshakemus
avhysninghäätö
begränsad tillgångsundersökningrajoitettu varallisuuden selvitys
beneficiumerottamisetu
betalningsanmaningmaksukehotus
betalningsanmärkningmaksuhäiriömerkintä, luottotietomerkintä
betalningsföreläggandemaksamismääräys
betalningsförpliktelsemaksuvelvoite
betalningsinställelsemaksujen lakkauttaminen
betalningsplanmaksusuunnitelma
betalningspåminnelsemaksukehotus, maksumuistutus
betalningssäkringmaksun varmistus
betalningstidmaksuaika
bevakningsförfarandevalvontamenettely
biträdande kronofogdeapulaiskruununvouti
biträdande rikskronofogdeapulaisylikruununvouti
borgentakaus
borgensmantakaaja
borgenärvelkoja
budget- och skuldrådgivaretalous- ja velkaneuvoja
chefskronofogdepäällikkökruununvouti
delgivningtiedoksianto
driva in en fordranperiä saatava
exekutionpakkotäytäntö; täytäntöönpano
exekutionsväsendetulosottotoimi
exekutiv auktionpakkohuutokauppa
exekutiv förrättningtäytäntöönpanotoimitus
exekutiv försäljningpakkohuutokauppamyynti
exekutiv myndighetulosottoviranomainen
exekutiv åtgärdpakkotäytäntötoimi
fordransaatava
fordringsägarevelkoja
frivillig skuldsaneringvapaaehtoinen velkajärjestely
fullständig tillgångsundersökningtäydellinen varallisuuden selvitys
förbehållsbelopptoimeentulovaraus, toimeentulomäärä
förfallen fordranerääntynyt saatava
förmånsrätt (i konkurs)(konkurssi)etuoikeus
förmånsrättsordningetuoikeusjärjestys
förrättningsmantoimitusmies
försvårande av exekutiv förrättningtäytäntöönpanotoimituksen vaikeuttaminen
god inkassosedhyvä perintätapa
gäldenärvelallinen
gäldenärsutredningvelallisselvitys
handräckningvirka-apu
huvudgäldenärpäävelallinen
indrivareperinnän suorittaja
indrivningperintä
indrivningslagperintälaki
inkasserade medelulosottotoimin perityt varat
inkassoperiminen, perintä
inkassobolagperintäyhtiö
inkassobyråperintätoimisto
inkassoföretagperintäyritys
inkassokravperintävaatimus
inkassolagperintälaki
inkassoverksamhetperintätoiminta
inkassoåtgärdperintätoimi
insolvensmaksukyvyttömyys
insolventmaksukyvytön
jämkningkohtuullistaminen; tasoitus
konkurskonkurs
konkursbokonkurssipesä
konkursbouppteckningkonkurssipesän selvitys
konkursfordrankonkurssisaatava
konkursförfarandekonkurssimenettely
konkursförvaltarekonkurssitoimitsija
konkursförvaltningkonkurssihallinto
konkursgäldenärkonkurssivelallinen
konkurslagkonkurssilaki
kravvaatimus, maksuvaatimus; velkominen
kravbrevkarhuamiskirje, velkomiskirje
kreditupplysningluottotieto
kreditupplysningsregisterluottotietorekisteri
kronoassistentkruununassistentti
kronodirektörkruununjohtaja
kronofogdekruununvouti
kronofogdedistriktkruununvoudinpiiri
Kronofogdemyndigheten, KFMKruununvoudin virasto
kronoinspektörkruununtarkastaja
kronokommissariekruununkomissaari
kvittningkuittaus
lag om betalningsföreläggande och handräckninglaki maksamismääräyksestä ja virka-avusta
lag om indrivning av statliga fordringar m.m.valtion saatavien perinnästä ym. annettu laki
likabehandlingsprincipsamanarvoisuusperiaate
likvidatorselvitysmies
länskronodirektörläänin kruununvoudinviraston johtaja
löneutmätningpalkan ulosmittaus
massafordranmassasaatava
motfordranvastasaatava
obeståndvarattomuus
oprioriterad fordranetuoikeudeton saatava
penningfordranrahasaatava
personlig konkurshenkilökohtainen konkurssi
preskriberasvanhentua
preskriptionvanhentuminen
preskriptionsavbrottvanhentumisen katkaiseminen
preskriptionslagvanhentumislaki
preskriptionstidvanhentumisaika
prioriterad fordranetuoikeutettu saatava
regressfordranregressisaatava
restlängdjäämäluettelo
rikskronofogdeylikruununvouti
räntefotkorkokanta
räntelagkorkolaki
saköreslängdsakkoluettelo
självrättelseitseoikaisu
skuldfällavelkaloukku, velkakierre
skuldindrivningvelkojen perintä
skuldrådgivarevelkaneuvoja
skuldsaneringvelkajärjestely
skuldsaneringslagvelkajärjestelylaki
skuldsattvelkainen, velkaantunut
ställande av säkerhetvakuudenanto
säkerhettakuu; vakuus
säkerställande av utmätningulosmittauksen ulosmittauksen
särskild förmånsrätterityinen etuoikeus
tillgångsundersökningvarallisuuden selvitys
tvingande skuldsaneringpakottava velkajärjestely
tvångsförsäljningpakkomyynti
tvångsmedelpakkokeino
tvångsåtgärdpakkotoimi
underlåtenhet att betalamaksamatta jättäminen
utmätningulosmittaus
utmätning av lönpalkan ulosmittaus
utmätningsbar egendomulosmittauskelpoinen omaisuus
utmätningsbeloppulosmitattava määrä
utmätningsfordranulosmitattava saatava
utmätningsordningulosmittausjärjestys
utmätningssökandeulosmittauksen hakija
utmätt egendomulosmitattu omaisuus
utsökningulosotto
utsökningsbalkulosottokaari
utsökningsförordningulosottoasetus
utsökningsmålulosottojuttu, pakkotäytäntöjuttu
utsökningsrättulosotto-oikeus, pakkotäytäntöoikeus
verkställighetsåtgärdtäytäntöönpanotoimi
vräkninghäätö
återkravtakaisinperintä
återvinningtakaisinsaanti


Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014