• Huvudmeny

Jätesanasto

Avfallsordlista

Kieliviesti 3/2005, Hannele Ennab
SvenskaSuomeksi
aerob behandlingaerobinen käsittely
anaerob behandlinganaerobinen käsittely
avfalljäte
avfallsbehandlingjätteiden käsittely
avfallsdeponijätteiden varastointipaikka
Avfallsforskningsnämndenjätteentutkimuslautakunta
avfallsförbränningjätteenpoltto
avfallsförordningjäteasetus
avfallsförvarjätesäilytys
avfallshanteringjätehuolto, jätteenkäsittely
avfallsordningjätehuoltomääräys
avfallsproducentjätteen tuottaja
avfallssorteringjätteenlajittelu, jätteiden lajittelu
avfallsupplagkaatopaikka
avfärgningsiistaus
balningpaalaus
BAT, bästa tillgängliga teknikBAT, paras käytettävissä oleva tekniikka
batteriparisto; akku
batteriholkparistolaatikko, paristonkeräysastia, paristopönttö
behållaresäiliö
bergförvarloppusijoitus kalliotiloihin, kalliosijoitus
bioavfallbiojäte, eloperäinen jäte
biobränslebiopolttoaine
biocellbiosolu
biogasbiokaasu, mädätyskaasu
biologisk behandlingbiologinen käsittely
biologiskt avfallbiojäte, eloperäinen jäte
biologiskt nedbrytbarbiohajoava, biologisesti hajoava
blandavfallsekajäte
blybatterilyijyakku
bortskaffande(jätteiden) poiskuljetus
brännbart avfallpalava jäte
byggavfallrakennusjäte
deponeringjätteiden loppusijoitus
deponivarastointipaikka, kaatopaikka
deponicell(varastointipaikan t. kaatopaikan) solu
deponigaskaatopaikkakaasu
dioxindioksiini
elavfallsähköjäte
elektronikavfallelektroniikkajäte
elektroniskt avfallelektroniikkajäte
el- och elektroniskt avfallsähkö- ja elektroniikkajäte, SER-jäte
energimärkningenergiamerkintä
energiutvinning(jätteiden) energiakäyttö
energiåtervinning(jätteiden) energiakäyttö
EU-blommaneurokukka, EU-kukka
farligt avfallongelmajäte, vaarallinen jäte
fast avfallkiinteä jäte
fastighetsnära insamlingkeräys jätteen syntypaikalta, kiinteistökohtainen (jätteen)keräys
fastighetsnära (käll)sorteringkiinteistökohtainen (syntypaikka)lajittelu
flygaskalentotuhka
flytande avfallnestemäinen jäte
fraktionjae, fraktio
förbränningsbart avfallpolttokelpoinen jäte, poltettava jäte
förny(else)baruusiutuva
förpackningsavfallpakkausjäte
förpackningsdirektivpakkausdirektiivi
förpackningsförordningpakkausasetus
förpackningsinsamlingpakkausten keräys
FörpackningsinsamlingenPakkauskartonginkeräys
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIPakkauskartongin- ja sanomalehtipaperinkeräys
förpackningsproducentpakkauskartongin tuottaja
giftavfallmyrkyllinen jäte, myrkkyjäte
grovavfalltilaa vievä jäte, karkea jäte
grovsoportilaa vievä jäte, karkea jäte
grovsoprumkarkean jätteen jätehuone, tilaa vievän jätteen jätehuone
grovsorteringkarkea lajittelu
hushållsavfallkotitalousjäte, talousjäte, yhdyskuntajäte
icke brännbart avfallpalamaton jäte
icke-förnyelsebaruusiutumaton
industriavfallteollisuusjäte
inert avfallpysyvä jäte, inertti jäte
insamlingjätteenkeräys, jätteiden keräys
insamlingsstationkeräyspiste
järnavfallrautajäte
kemikalieavfallkemikaalijäte
knappcellsbatterinappiparisto
kompaktorkompaktori, puristin(laite), jätepuristin
kompostkomposti
kompostbehållarekompostori
komposterbarkompostoitava
komposteringkompostointi
kompostkärlkompostiastia, kompostisäiliö
konverteringmuokkaus; prosessointi
kraftpappervoimapaperi
kretsloppkiertokulku
kvicksilverbatterielohopeaparisto
källsorteringsyntypaikkalajittelu, esilajittelu
kärlavfallastiajäte
köksavfallkeittiöjäte, talousjäte
lakvattensuotovesi
läkemedelsavfalllääkejäte
lättnedbrytbart avfallhelposti hajoava jäte
matavfallruokajäte
materialbolagmateriaaliyhtiö
materialåtervinninguusiokäyttö
metallavfallmetallijäte
miljöbalkenympäristökaari
miljöbodjätekatos, jätehuone; ongelmajätekontti ongelmajätekatos
miljödepartementympäristöministeriö
miljödomstolympäristötuomioistuin
miljöfarligympäristölle vaarallinen
miljöfarligt avfallympäristölle haitallinen jäte, ympäristölle vaarallinen jäte
miljöförvaltningympäristöhallinto
miljömärkeympäristömerkki
miljömärkningympäristömerkintä
miljö- och hälsoskyddsnämndympäristön- ja terveydensuojelulautakunta
miljörådympäristöneuvos; ympäristöneuvosto
miljöskadligympäristöä vahingoittava, ympäristölle haitallinen
miljöstationkeräyspiste, keräyspaikka; ongelmajätteiden keräyspiste
Miljövårdsberedningenympäristönsuojelun ympäristönsuojelun
miljövänligympäristöä haittaamaton, ympäristöä säästävä
miljövänligt papperympäristöä säästävä paperi
Miljööverdomstolenympäristöylioikeus
oljeavfallöljyjäte
organiskt avfallorgaaninen jäte
pantpantti
PET-flaskaPET-pullo
polyeten, PEpolyeteeni
polypropen, PPpolypropeeni
polystyrenpolystyreeni
producentansvartuottajan vastuu, tuottajavastuu
radioaktivt avfallradioaktiivinen jäte
renhållningsordningjätehuoltomääräys
renhållningstaxapuhtaanapitomaksu
restavfallloppujäte
returfiberuusiokuitu
returfiberpapperuusiopaperi
returglaspalautuspullo, keräyslasi
returmetallkeräysmetalli
returpapperkeräyspaperi
returproduktkierrätystuote
returråvarauusioraaka-aine
returwellkeräys(aalto)pahvi
riskavfallriskijäte
rivningsavfallpurkujäte
rökgassavukaasu
rötningmädätys
separeringerottelu
skrotromu
skrymmande avfalltilaa vievä jäte, karkea jäte
skärande avfallviiltävä jäte
slaggkuona
slaggruskuonahiekka
slamavfalllietejäte
slutförvaringloppusijoitus
smittfarligt avfalltartuntavaarallinen jäte
smittförande avfalltartuntavaarallinen jäte
sopbehållarejätesäiliö
sopbiljätteenkuljetusauto, jäteauto
sophanteringjätteenkäsittely
sophämtningjätteenkeräys, jätteiden keräys
sopkärljäteastia, jätesäiliö
sopnedkastjätekuilu
soporjätteet
soprumjätehuone
sopsorteringjätteiden lajittelu, jätteenlajittelu
sopsorteringssystemjätteidenlajittelujärjestelmä
sopsäckjätesäkki
soptippkaatopaikka
sorteringlajittelu
Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAMValtion ydinjäteasiain neuvosto
stickande avfallpistävä jäte
stålavfallteräsjäte
svanmärkejoutsenmerkki
Svenska Renhållningsverksföreningen, RVFRuotsin puhtaanapitolaitosyhdistys
trädgårdsavfallpuutarhajäte
underjordsförvarmaanalainen varastointi
uppsamlingkeräys
utsläpppäästö
varmkompostlämpökompostori, lämpöeristetty kompostori
varuproducenttavaranvalmistaja, tavaran tuottaja
vidareutnyttjandehyödyntäminen, hyötykäyttö, kierrätys, uusiokäyttö
växthuseffektkasvihuoneilmiö
återanvändninguudelleenkäyttö, kierrätys
återvinninguusiokäyttö, hyödyntäminen, kierrätys
återvinningsanläggningkierrätyslaitos
återvinningsbarkierrätyskelpoinen
återvinningscentralkierrätyskeskus
återvinningsgradkierrätysaste
återvinningsproduktuusiotuote
återvinningsstationkierrätyspiste
återvunnet materialuusiomateriaali


Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014