• Huvudmeny

Julkishallinnon sanasto M-O

Ordlista över termer i offentlig förvaltning M-O

Margaretha Terner
SvenskaSuomeksi
majoritetsberedningenemmistövalmistelukunta
majoritetsborgarrådenemmistökunnanneuvos
mandattoimeksianto, tehtävä, mandaatti; edustajanpaikka, toimikausi, mandaatti
mandatperiodtoimikausi
markanvändningmaankäyttö
markberedskapmaavaranto
markförsörjningmaahankinta
markförvaltaremaakiinteistönhoitaja
markförvaltningmaahallinto
markingenjörmaainsinööri
medaljdelegationmitalivaltuuskunta
medborgarcenterkansalaiskeskus
medborgarförslagkuntalaisaloite
medborgarinitiativkansalaisaloite
medborgarkontorkansalaistoimisto
medborgarservicekansalaispalvelu
miljödirektörympäristöjohtaja
miljöförvaltning1. ympäristöhallinto, ympäristötoimi 2. ympäristövirasto, ympäristötoimisto
miljökontorympäristötoimisto
miljönämndympäristölautakunta
miljö- och hälsoskyddsförvaltning1. ympäristö- ja terveydensuojeluhallinto, ympäristö- ja terveydensuojelutoimi 2. ympäristö- ja terveydensuojeluvirasto, ympäristö- ja terveydenhuoltotoimisto
miljö- och hälsoskyddsnämndympäristön- ja terveydensuojelulautakunta
miljö- och klimatförvaltning1. ympäristö- ja ilmastohallinto, ympäristö- ja ilmastotoimi 2. ympäristö- ja ilmastovirasto, ympäristö- ja ilmastotoimisto
miljö- och klimatnämndympäristö- ja ilmastolautakunta
miljö- och konsumentnämndympäristö- ja kuluttajalautakunta
miljö- och räddningstjänstnämndympäristö- ja pelastuspalvelulautakunta
miljö- och skärgårdslandstingsrådympäristö- ja saaristotoimen maakäräjäneuvos
miljöprövningsdelegationympäristövastuuvaltuuskunta
miljörevisionympäristötarkastus
minoritetslagvähemmistölaki
minoritets- och invandrarservicevähemmistö- ja maahanmuuttajapalvelu
minoritetssamordnarevähemmistökoordinoija
minoritetsskyddvähemmistösuoja
minoritetsspråkvähemmistökieli
- nationellt minoritetsspråkkansallinen vähemmistökieli
myndighetviranomainen; virasto
- förvaltningsmyndighethallintoviranomainen
myndighetsavdelningviranomaisosasto
mångfaldsstrategmoninaisuusstrategi
mångkulturell enhetmonikulttuurinen yksikkö
namngivningsnämndnimilautakunta
nationell minoritetkansallinen vähemmistö
nationellt minoritetsspråkkansallinen vähemmistökieli
natur(vårds)kontorluonnonsuojelutoimisto
naturvårdsnämndluonnonsuojelulautakunta
nämndlautakunta
- arbetslivsnämndtyöelämälautakunta
- arbetsmarknads- och familjenämndtyömarkkina- ja perhelautakunta
- arbetsmarknadsnämndtyömarkkinalautakunta
- arvodesnämndpalkkiolautakunta
- barn- och ungdomsnämndlapsi- ja nuorisolautakunta
- barn- och utbildningsnämndlapsi- ja koulutuslautakunta
- distriktsnämndpiirilautakunta
- exploateringsnämndmaarakennuslautakunta
- facknämndtoimialalautakunta
- familje- och utbildningsnämndperhe- ja koulutuslautakunta
- familjenämndperhelautakunta
- fastighetsnämndkiinteistölautakunta
- folkhälsonämndkansanterveyslautakunta
- fritidsnämndvapaa-aikalautakunta
- färdtjänstnämndkuljetuspalvelulautakunta
- förskolenämndesikoululautakunta
- grundskolenämndperuskoululautakunta
- gymnasienämndlukiolautakunta
- idrottsnämndliikuntalautakunta
- kommundelsnämndkunnanosalautakunta
- krisledningsnämndkriisinjohtolautakunta
- kultur- och fritidsnämndkulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- kulturnämndkulttuurilautakunta
- kyrkogårdsnämndhautausmaalautakunta
- miljö- och hälsoskyddsnämndympäristön- ja terveydensuojelulautakunta
- miljö- och klimatnämndympäristö- ja ilmastolautakunta
- miljö- och konsumentnämndympäristö- ja kuluttajalautakunta
- miljö- och räddningstjänstnämndympäristö- ja pelastuspalvelulautakunta
- miljönämndympäristölautakunta
- namngivningsnämndnimilautakunta
- naturvårdsnämndluonnonsuojelulautakunta
- omsorgsnämnderityishuoltolautakunta
- patientnämndpotilaslautakunta
- samhällsbyggnadsnämndyhdyskuntarakennuslautakunta
- servicenämndpalvelulautakunta
- social- och omsorgsnämndsosiaali- ja erityishuoltolautakunta
- socialnämndsosiaalilautakunta
- socialtjänstnämndsosiaalipalvelulautakunta
- stadsbyggnadsnämndkaupunginrakennuslautakunta
- stadsdelsnämndkaupunginosalautakunta
- teknisk nämndtekninen lautakunta
- trafik- och renhållningsnämndliikenne- ja puhtaanapitolautakunta
- utbildningsnämndkoulutuslautakunta
- valnämndvaalilautakunta
- vuxennämndaikuislautakunta
- äldre(omsorgs)nämndvanhus(tenhuolto)lautakunta
- överförmyndarnämndyliholhouslautakunta
nämndsekreterarelautakuntasihteeri
näringsdirektörelinkeinojohtaja
näringslivsdirektörelinkeinojohtaja
näringslivssekreterareelinkeinosihteeri
näringslivsutvecklareelinkeinokehittäjä
näringssekreterareelinkeinosihteeri
näringsutvecklareelinkeinokehittäjä
offentlig förvaltningjulkinen hallinto, julkishallinto
offentlighets- och sekretesslagjulkisuus- ja salassapitolaki
områdescheftoimialapäällikkö; aluepäällikkö
omsorgsnämnderityishuoltolautakunta
omvårdnadsförvaltning1. hoivahallinto, hoivatoimi 2. hoivavirasto, hoivatoimisto
oppositionsborgarrådopposition kunnanneuvos
oppositionslandstingsrådopposition maakäräjäneuvos
oppositionsrådopposition kunnanneuvos; opposition maakäräjäneuvos


Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014