• Huvudmeny

Julkishallinnon sanasto A-E

Ordlista över termer i offentlig förvaltning A-E

Margaretha Terner
SvenskaSuomeksi
administrativ avdelninghallinto-osasto
administrativ chefhallintopäällikkö
administratörhallintovirkailija
arbetslivsförvaltning1. työelämähallinto, työelämätoimi 2. työelämävirasto, työelämätoimisto
arbetslivskontortyöelämätoimisto
arbetslivsnämndtyöelämälautakunta
arbetsmarknadsförvaltning1. työmarkkinahallinto, työmarkkinatoimi 2. työmarkkinavirasto, työmarkkinatoimisto
arbetsmarknadsnämndtyömarkkinalautakunta
arbetsmarknads- och familjenämndtyömarkkina- ja perhelautakunta
arbetsutskotttyövaliokunta
- kommunstyrelsens arbetsutskottkunnanhallituksen työvaliokunta
arkitekturrådarkkitehtuurineuvosto
arvodesdelegationpalkkiovaltuuskunta
arvodeskommittépalkkiokomitea
arvodesnämndpalkkiolautakunta
avdelningosasto
- administrativ avdelninghallinto-osasto
- ekonomiavdelningtalousosasto
- finansavdelningrahatoimen osasto, finanssiosasto
- förnyelseavdelninguudistusosasto
- IT-avdelningIT-osasto
- juridisk avdelninglainopillinen osasto
- myndighetsavdelningviranomaisosasto
- personalstrategisk avdelninghenkilöstöstrategiaosasto
- planeringsavdelningsuunnitteluosasto
avdelningschefosastopäällikkö
barn- och ungdomsnämndlapsi- ja nuorisolautakunta
barn- och utbildningsförvaltning1. lapsi- ja koulutushallinto, lapsi- ja koulutustoimi 2. lapsi- ja koulutusvirasto, lapsi- ja koulutustoimisto
barn- och utbildningsnämndlapsi- ja koulutuslautakunta
beredning1. valmistelu 2. valmistelukunta
- borgarrådsberedningkunnanneuvosten valmistelukunta
- demokrati- och mångfaldsberedningdemokratia- ja moninaisuusvalmistelukunta
- fullmäktigeberedningvaltuustovalmistelukunta
- landstingsrådsberedningmaakäräjäneuvosten valmistelukunta
- majoritetsberedningenemmistövalmistelukunta
- ärendeberedningasian valmistelu
beredningsorganvalmisteluelin
biträdande kommundirektörapulaiskunnanjohtaja
biträdande landstingsrådapulaismaakäräjäneuvos
borgarrådkunnanneuvos
- finansborgarrådrahatoimen kunnanneuvos, finanssitoimen kunnanneuvos
- finansborgarrådrahatoimen kunnanneuvos, finanssitoimen kunnanneuvos
- kultur- och fastighetsborgarrådkulttuuri- ja kiinteistötoimen kunnanneuvos
- majoritetsborgarrådenemmistökunnanneuvos
- oppositionsborgarrådopposition kunnanneuvos
- skolborgarrådkoulutoimen kunnanneuvos
- socialborgarrådsosiaalitoimen kunnanneuvos
- stadsbyggnads- och idrottsborgarrådkaupunginrakennus- ja liikuntatoimen kunnanneuvos
- stadsmiljöborgarrådkaupunkiympäristötoimen kunnanneuvos
- ytterstadsborgarrådesikaupunkitoimen kunnanneuvos
- äldre- och ytterstadsborgarrådvanhus- ja esikaupunkitoimen kunnanneuvos
- äldreborgarrådvanhustoimen kunnanneuvos
borgarrådsberedningkunnanneuvosten valmistelukunta
bostadsförsörjningasuntohankinta
chefpäällikkö, johtaja
- administrativ chefhallintopäällikkö
- avdelningschefosastopäällikkö
- ekonomicheftalouspäällikkö
- enhetschefyksikköpäällikkö
- fastighetschefkiinteistöpäällikkö
- förhandlingschefneuvottelupäällikkö
- förvaltningschefhallintopäällikkö
- områdescheftoimialapäällikkö; aluepäällikkö
- personalchefhenkilöstöpäällikkö
- projektchefhankepäällikkö, projektipäällikkö
- servicechefpalvelupäällikkö
- stabschefhenkilöstöpäällikkö
- utvecklingschefkehityspäällikkö
- verksamhetscheftoiminnanjohtaja
delegationdelegaatio; valtuuskunta; neuvottelukunta
- arvodesdelegationpalkkiovaltuuskunta
- medaljdelegationmitalivaltuuskunta
- miljöprövningsdelegationympäristövastuuvaltuuskunta
- vänortsdelegationystäväkuntavaltuuskunta
demokratiforumdemokratiafoorumi
demokrati- och mångfaldsberedningdemokratia- ja moninaisuusvalmistelukunta
diariediaari
diarieaktdiaariakti, diaariasiakirja
diarieföringdiaariointi
direktionjohtokunta
- förbundsdirektionliittojohtokunta
direktörjohtaja
- ekonomidirektörtalousjohtaja
- förvaltningsdirektörhallintojohtaja
- IT-direktörIT-johtaja
- kommundirektörkunnanjohtaja
- länsöverdirektörlääninylijohtaja
- miljödirektörympäristöjohtaja
- näringsdirektörelinkeinojohtaja
- näringslivsdirektörelinkeinojohtaja
- personaldirektörhenkilöstöjohtaja
- stadsdirektörkaupunginjohtaja
- utvecklingsdirektörkehitysjohtaja
distriktsnämndpiirilautakunta
e-hälsasähköinen terveydenhuoltopalvelu, sähköiset terveydenhuoltopalvelut
ekonomiavdelningtalousosasto
ekonomicheftalouspäällikkö
ekonomidirektörtalousjohtaja
ekonomienhettalousyksikkö
ekonomiutskotttalousvaliokunta
energiförsörjningenergiahuolto
enhetyksikkö
- ekonomienhettalousyksikkö
- entreprenadenheturakointiyksikkö
- informationsenhettiedotusyksikkö
- internationell enhetkansainvälisten asioiden yksikkö
- mångkulturell enhetmonikulttuurinen yksikkö
- planeringsenhetsuunnitteluyksikkö
enhet för stöd och utvecklingtuki- ja kehitysyksikkö
enhetschefyksikköpäällikkö
entreprenadenheturakointiyksikkö
ersättarevarajäsen
exploatering1. hyödyntäminen; hyväksikäyttö 2. maarakennus
exploateringsingenjörmaarakennusinsinööri
exploateringskontormaarakennustoimisto
exploateringsnämndmaarakennuslautakunta
Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014