• Huvudmeny

Hoitoalan ammatteja

Vårdyrken

Kieliviesti 2/2007
SvenskaSuomeksi
akutsjuksköterskaensihoitaja
allmänläkareyleislääketieteen erikoislääkäri, yleislääkäri
allmänsjuksköterskayleissairaanhoitaja
allmäntandläkareyleishammaslääkäri
ambulanssjukvårdareambulanssihoitaja
anestesiläkareanestesialääkäri, nukutuslääkäri
anestesisjuksköterskaanestesiahoitaja
apotekareapteekkari
apoteksteknikerapteekkiteknikko
arbetsbiträdetyöavustaja
arbetsterapeuttoimintaterapeutti
AT-läkareAT-lääkäri
AT-tandläkareAT-hammaslääkäri
audionomaudionomi
avdelningsläkareosastonlääkäri
avdelningssjuksköterskaosastonhoitaja
avdelningstandläkareosastonhammaslääkäri
barnmorskakätilö
barnsjuksköterskalastensairaanhoitaja, lastensairaanhoitoon erikoistunut sairaanhoitaja
behandlingsassistenthoitoavustaja
biomedicinsk analytikerbiolääketieteen analyytikko, bioanalyytikko
chefsfarmacevtjohtava farmaseutti
chefsläkarejohtava lääkäri
chefssjuksköterskajohtava sairaanhoitaja
chefsöverläkarejohtava ylilääkäri
diabetessjuksköterskadiabetessairaanhoitaja
dialyssjuksköterskadialyysihoitaja
dietistdietisti
distriktsläkarepiirilääkäri
distriktssköterskapiirihoitaja
distriktstandläkarepiirihammaslääkäri
farmacevtfarmaseutti
farmakokinetikerfarmakokineetikko
farmakologfarmakologi, lääkeaineiden tutkija
folkhälsoplanerarekansanterveyssuunnittelija
forskningssjuksköterskatutkimussairaanhoitaja
fotterapeutjalkahoitaja, jalkojenhoitaja
företagsläkaretyöterveyslääkäri
företagssjukgymnasttyöterveysfysioterapeutti
företagssköterskatyöterveyshoitaja
geriatriksjuksköterskageriatriikan sairaanhoitaja
gynekologisjuksköterskagynekologian sairaanhoitaja
hjälpmedelskonsulentapuvälineneuvoja
hygiensjuksköterskahygienia(sairaan)hoitaja
hyrläkarevuokralääkäri
hälsopedagogterveyskasvattaja
intensivvårdssjuksköterskatehohoidon sairaanhoitaja
kiropraktorkiropraktikko
kirurgisjuksköterskakirurgian sairaanhoitaja
klinikchefklinikanpäällikkö
klinikföreståndareklinikanjohtaja
kommunsjuksköterskakunnansairaanhoitaja
konsultläkarekonsulttilääkäri
kuratorkuraattori
käkkirurgitandsköterskaleukakirurgian hammashoitaja
laboratorieassistentlaboratorioassistentti
laboratorietandteknikerlaboratoriohammasteknikko
logopedlogopedi
läkarassistentlääkärin assistentti
läkarsekreterarelääkärinsihteeri
läkemedelskonsultlääkeainekonsultti
medicinsjuksköterskasisätautien sairaanhoitaja
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MASlääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja
medicinteknikerlääkintälaiteteknikko
naprapatnaprapaatti
narkosläkarenarkoosilääkäri, nukutuslääkäri
narkossjuksköterskanarkoosisairaanhoitaja, nukutushoitaja
nattsköterskayöhoitaja
neurologisjuksköterskaneurologian sairaanhoitaja
nutritionistravitsemustieteilijä
näringsforskareravitsemustutkija
näringsfysiologravitsemusfysiologi
obduktionsteknikerruumiinavausteknikko
operationssjuksköterskaleikkaushoitaja, leikkaussalihoitaja
operationstandsköterskaleikkaushammashoitaja
optikeroptikko
ortodontistoikomis(hammas)lääkäri, oikomishoidon erikoislääkäri
ortodontitandsköterskaoikomishoitaja
ortopedingenjörortopedian insinööri
ortopedisjuksköterskaortopedian sairaanhoitaja
ortopedteknikerortopedian teknikko
ortoptistkarsastushoitaja
paramedicinsk personalparamedisiininen henkilöstö
plastikkirugplastiikkakirurgi
plastikkirurgisjuksköterskaplastiikkakirurgian sairaanhoitaja
privattandläkareyksityishammaslääkäri
profylaxtandsköterskaprofylaksihoitaja
protetikerprotetiikan erikoishammaslääkäri
psykiatrisjuksköterskapsykiatrian sairaanhoitaja
psykologpsykologi
psykoterapeutpsykoterapeutti
receptariefarmaseutti
rehabiliteringsläkarekuntoutuslääkäri
rättsläkareoikeuslääkäri
röntgenläkareröntgenlääkäri
röntgensjuksköterskaröntgenhoitaja
röntgentandsköterskaröntgenhammashoitaja
sjukgymnastfysioterapeutti, lääkintävoimistelija
sjukhusfysikersairaalafyysikko
sjukhusingenjörsairaalainsinööri
sjukhustandläkaresairaalahammaslääkäri
sjuksköterskasairaanhoitaja
sjukvårdsteknikersairaanhoitoteknikko
skolsköterskakouluhoitaja
skötare inom psykiatrisk vårdmielisairaanhoitaja
socialpedagogsosiaalipedagogi
socialsekreteraresosiaalisihteeri
specialist(läkare)erikoislääkäri, spesialisti
specialistsjuksköterskaerikoissairaanhoitaja
specialisttandläkareerikoishammaslääkäri
specialisttandsköterskaerikoishammashoitaja
stafettläkarekeikkalääkäri
ST-läkareST-lääkäri
ST-tandläkareST-hammaslääkäri
talpedagogpuheopettaja, puhepedagogi
tandhygienisthammashygienisti
tandläkarehammaslääkäri
tandregleringsspecialistoikomishoidon erikoislääkäri
tandsköterskahammashoitaja
tandteknikerhammasteknikko
tandteknikerbiträdehammasteknikkoapulainen
tandvårdsassistenthammashoitoassistentti
tandvårdsbiträdehammashoitoapulainen
tandvårdschefhammashoitopäällikkö
undersköterskaalihoitaja
vårdbiträdehoitoapulainen
vård- och omsorgspersonalhoivahenkilöstö
vårdutvecklarehoitotyönkehittäjä
ögonsjuksköterskasilmäsairaanhoitaja
överläkareylilääkäri
övertandläkareylihammaslääkäri
övertandsköterskaylihammashoitaja
Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014