• Huvudmeny

Diabetessanasto

Diabetesordlista

Sanaston on koostanut Margaretha Terner

Svenska

Suomeksi

allsidig kost

monipuolinen ruokavalio

angiopati (angiopathia)

angiopatia, verisuonisairaus, verisuonitauti

antidiabetikum (antidiabeticum)

diabeteslääke, antidiabeetti

bakgrundsretinopati

taustaretinopatia

barndiabetes (diabetes mellitus juvenilis)

lapsuusiän diabetes

basinsulin

perusinsuliini

behandlingsmål

hoitotavoite

blandinsulin

sekoiteinsuliini

blodfettvärde

veren rasva-arvo

blodglukos, B-Gluk

veren glukoosi, veren sokeri

blodglukosfluktuation

veren glukoosipitoisuuden heilahtelu

blodglukoshalt

veren glukoosipitoisuus

blodglukoskontroll

verenglukoosin seuranta

blodglukossvängning

veren glukoosipitoisuuden heilahtelu

blodprovstagning

verinäytteenotto

blodsocker

verensokeri

blodsockerbalans

verensokeritasapaino, hoitotasapaino

blodsockerhalt

verensokeripitoisuus

blodsockerkoncentration

verensokeripitoisuus

blodsockerkontroll

verensokeri(pitoisuude)n seuranta; verensokeri(pitoisuude)n hallinta

blodsockermätare

verensokerimittari

blodsockernivå

verensokeritaso

blodsockersvängning

verensokeripitoisuuden heilahtelu

blodsockervärde

verensokeriarvo

bolusdos

bolusannos

bukfetma

keksivartalolihavuus

bukspottkörtel (pancreas)

haima

chock

sokki

diabetes (diabetes mellitus)

diabetes, sokeritauti

diabetesartropati (arthropathia diabetica)

diabetekseen liittyvä nivelsairaus, diabeteksen nivelsairaus

diabetesfot

diabetesjalka

diabetesgangrän (gangraena diabetica)

diabetekseen liittyvä kuolio, diabeteksen gangreeni

diabeteskoma (coma diabeticum)

diabeettinen kooma

diabeteskomplikation

diabeteskomplikaatio, diabeettinen komplikaatio

diabeteskontroll

diabeteksen seuranta; diabeteksen hallinta

diabeteskost

diabetesruokavalio

diabetesnefropati (nephropathia diabetica)

diabeettinen nefropatia, sokeriataudin aiheuttama munuaissairaus

diabetesneuropati (neuropathia diabetica)

diabeettinen neuropatia

diabetesosteopati (osteopathia diabetica)

diabeettinen osteopatia

diabetespolyneuropati (polyneuropathia diabetica)

diabeettinen polyneuropatia, diabeettinen monihermosairaus

diabetesrelaterad följdsjukdom

diabetekseen liittyvä jälkisairaus

diabetesretinopati (retinopathia diabetica)

diabeettinen retinopatia, sokeritautiin liittyvä verkkokalvosairaus

diabetiker

diabeetikko

diabetisk njursjukdom (nephropathia diabetica)

diabeettinen defropatia, sokeriataudin aiheuttama munuaissairaus

diabetiskt sår

diabeteksen haava, diabeteksen haavauma

diabetogen

diabetogeeninen, sokeritautia aiheuttava

direktverkande insulin

pikainsuliini

dygnsurin

vuorokausivirtsa

egenkontroll

omaseuranta, kotiseuranta

egenvård

omahoito, kotihoito

engångsterapi

yksipistoshoito

ensidig kost

yksipuolinen ruokavalio

fasteblodsocker

paastoverensokeri

fastevärde

paastoarvo

fetma (adipositas, obesitas)

lihavuus

fiberrik kost

runsaskuituinen ruokavalio

flerdosbehandling

moniannoshoito, monipistoshoito

fotsår

jalkahaava

fruktsocker

hedelmäsokeri, fruktoosi

följdsjukdom

jälkisairaus, jälkitauti, lisäsairaus, lisätauti

gangrän (gangraena)

kuolio, gangreeni

glomerulusfiltration (filtratum glomerulare)

glomerulussuodos

glukos

glukoosi, verensokeri

glukosbalans

glukoositasapaino; hoitotasapaino

glukosbelastning

glukoosirasitus(koe), sokerirasitus(koe)

glukoshalt

glukoosipitoisuus

glukosintolerans

glukoosi-intoleranssi

glukoskontroll

glukoosin seuranta, sokerin seuranta

glukosmetabolism

glukoosiaineenvaihdunta

glukosmätare

glukoosimittari

glukosrubbning

glukoositasapainon häiriö

glukossensor

glukoosisensori

glukostolerans

glukoosinsieto, glukoositoleranssi

glukosuri (glucosuria (hyperglychaemica))

glukoosivirtsaisuus, sokerivirtsaisuus, glukosuria

glykemiskt index, GI

glykeeminen indeksi

graviditetsdiabetes (diabetes graviditatis)

raskausdiabetes, raskaussokeritauti

HDL-kolesterol (high density lipoproteins)

HDL-kolesterol high density lipoproteins

helblod

kokoveri

humaninsulin

humaani-insuliini, ihmisinsuliini

hyperglykemi (hyperglychaemia)

hyperglykemia, veren runsassokerisuus, veren liikasokerisuus, veren glukoosirunsaus

hypoglykemi (hypoglychaemia)

hypokglykemia, veren niukkaglukoosisuus, veren niukkasokerisuus

hypoglykemiskt koma

hypoglykeeminen kooma

infusionsset

infuusiosetti

initial stabilisering

alkutasapainotus

injektionsspruta

injektioruisku

insulin (insulinum)

insuliini

insulinampull

insuliiniampulli

insulinanalog

insuliinianalogi

insulinbehandlad diabetes

insuliinihoitoinen diabetes

insulinbehandling

insuliinihoito

insulinberoende diabetes

insuliinista riippuvainen diabetes

insulinbristdiabetes

insuliininpuutosdiabetes

insulinchock

insuliinisokki

insulindepå

insuliinivarasto

insulindiabetiker

insuliinidiabeetikko

insulindos

insuliiniannos

insulindosering

insuliiniannostelu, insuliiniannostus

insulininjektion

insuliinipistos

insulinkoma

insuliinikooma

insulinkänning

insuliinituntemus

insulinpenna

insuliinikynä

insulinpreparat

insuliinivalmiste

insulinpump

insuliinipumppu

insulinpumpbehandling

insuliinipumppuhoito

insulinresistens

insuliiniresistenssi

insulinspruta

1. insuliiniruiske 2. insuliiniruisku

insulinterapi

insuliinihoito

insulintillförsel

insuliinin anto

insulinöverdos

insuliinin yliannos

ketoacidos (ketoacidosis)

ketohappoisuus, ketoasidoosi, happomyrkytys

ketonuri (ketonuria)

ketonivirtsaisuus, ketonuria

kolesterol

kolesteroli

kolhydrat

hiilihydraatti

koma (coma)

kooma

komplikation (complicatio)

komplikaatio, lisätauti, jälkitauti

kortverkande insulin

lyhytvaikutteinen insuliini

kost

ravinto, ruoka, ruokavalio, dieetti

kostbehandlad diabetes

ruokavaliohoitoinen diabetes

kostbehandling

ruokavaliohoito

kostråd

ruokavalio-ohje

kostrådgivning

ruokavalio-ohjaus, ruokavalioneuvonta

känning

tuntemus

laktos

laktoosi, maitosokeri

lancett

lansetti

langerhanska cellöarna

Langerhansin saarekkeet

lipoatrofi (lipoatrophia(

lipoatrofia, rasvakudoksen surkastuminen

långtidsblodsocker

pitkäaikaisverensokeri

långverkande insulin

pitkävaikutteinen insuliini

makrovaskulär komplikation

makrovaskulaarinen komplikaatio

medelblodsocker

veren sokeripitoisuuden keskiarvo

medellångverkande insulin

keskipitkävaikutteinen insuliini

mikroangiopati (microangiopathia)

pienten verisuonten sairaus, mikroangiopatia

mikrovaskulär komplikation

mikrovaskulaarinen komplikaatio

mjölksocker

maitosokeri, laktoosi

morgonblodsocker

aamuverensokeri, aamusokeri

målnivå

tavoitetaso

måltidsbolus

ateriabolus

måltidsinsulin

ateriainsuliini

nattlig hypoglykemi

yöhypoglykemia

nefropati (nephropathia)

nefropatia, munuaissairaus, munuaistauti

neonatal diabetes (diabetes mellitus neonatalis)

vastasyntyneen diabetes

neuropati (neuropathia )

neuropatia, hermovaurio

normoglykemi (normoglychaemia)

normoglykemia

näringsbristrelaterad diabetes

aliravitsemukseen liittyvä diabetes

oral glukostoleranstest, OGTT

oraalinen glukoosirasituskoe, oraalinen sokerirasituskoe

osteopati (osteopathia)

osteopatia, luusairaus, luutauti

pankreas (pancreas)

haima

pankreassaft, bukspott (succus pancreaticus)

haimaneste

pennbehandling

kynähoito

perifer cirkulationsrubbning

ääreisverenkierron häiriö

perifer kärlsjukdom

ääreisverisuonten sairaus

peroralt antidiabetikum

suun kautta otettava diabeteslääke

polyneuropati (polyneuropathia)

monihermosairaus, polyneuropatia

polyuri (polyuria)

runsasvirtsaisuus, polyuria

primärurin

alkuvirtsa, primaarivirtsa

proteinuri (proteinuria)

valkuaisvirtsaisuus

pumpbehandling

pumppuhoito

päronfetma

päärynätyyppinen lihavuus

referensvärde

viitearvo

residualurin (urina residualis)

jäännösvirtsa, residuaalivirtsa

resturin (urina residualis)

jäännösvirtsa, residuaalivirtsa

retinopati (retinopathia)

verkkokalvosairaus, verkkokalvotauti, retinopatia

sekundär diabetes )diabetes secundaria)

sekundaarinen diabetes

senkomplikation

myöhäiskomplikaatio

självkontroll

omaseuranta, kotiseuranta

snabbinsulin, snabbverkande insulin

pikainsuliini, nopeavaikutteinen insuliini

sockerbalans

sokeritasapaino

sockerhemoglobin

sokerihemoglobiini

sockermetabolism

soikeriaineenvaihdunta

sockernivå

sokeritaso, verensokeritaso

sockeromsättning

sokeriaineenvaihdunta

spruta

1. ruiske, injektio, (ark.) piikki 2. (injektio)ruisku

startdos

alkuannos, aloitusannos

stick

pistos, ruiske

stickställe

pistoskohta

subkutan injektion

subkutaaninen ruiske, ihonalainen ruiske

tablettbehandlad diabetes

tablettihoitoinen diabetes

tablettmedicinering

tablettilääkitys

testremsa

koeliuska

tvågångsterapi

kaksipistoshoito

typ 1-diabetes, typ 2-diabetes

tyypin 1 diabetes, tyypin 2 diabetes

typ 1-diabetiker, typ 2-diabetiker

tyypin 1 diabeetikko, tyypin 2 diabeetikko

underdosering

aliannostus

underhudsfett (panniculus adiposus)

ihonalainen rasvakudos

ungdomsdiabetes (diabetes mellitus juvenilis)

nuoruusiän diabetes, juveniili diabetes

urin (urina)

virtsa

urinodling

virtsaviljely

urinprov

virtsakoe, virtsanäyte

urinsticka

virtsakoeliuska

vuxendiabetes (diabetes mellitus adultorum)

aikuisdiabetes, aikuisiän diabetes, aikuistyyppinen sokeritauti

välinställd diabetes

tasapainoinen diabetes

åldersdiabetes

vanhuuden diabetes

ämnesomsättningssjukdom

aineenvaihduntasairaus

äppelfetma

omenatyyppinen lihavuus

övervikt

ylipaino

Uppdaterad 17 toukokuuta 2017