• Huvudmeny

Avoliittolaki- ja parisuhdelakisanasto

Sambolagen och lagen om registrerat partnerskap​

Margaretha Terner
SvenskaSuomeksi
föravtal esisopimus
förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskapasetus eräistä avioliittoon, lapseksiottoon ja holhoukseen liittyvistä kansainvälisistä oikeussuhteista
gemensamt hushåll yhteistalous, yhteinen kotitalous
hinder mot registrering av partnerskapparisuhteen rekisteröinnin este
hindersprövning esteselvitys, esteiden tutkinta
lagfaren domare lakimiestuomari
lag om befruktning utanför kroppenlaki kehon ulkopuolisesta hedelmöityksestä
lag om inseminationlaki keinohedelmöityksestä, keinohedelmöityslaki
lag om registrerat partnerskap laki rekisteröidystä parisuhteesta, parisuhdelaki
närståendeadoption läheisadoptio
parförhållande parisuhde
partner parisuhteen osapuoli, kumppani
partnerskap parisuhde
partnerskapsförrättareparisuhteen rekisteröinnin toimittaja
partnerskapslagparisuhdelaki
partnerskapsmål parisuhdejuttu
registrerad partnerrekisteröidyn parisuhteen osapuoli
registrerat partnerskaprekisteröity parisuhde
registrering av partnerskapparisuhteen rekisteröinti
registreringsförrättare rekisteröinnin toimittaja
rättsverkanoikeusvaikutus
sambo 1. avopuoliso; avomies, avovaimo 2. asua yhdessä, olla avoliitossa
samboegendom avopuolisoiden omaisuus
samboförhållande avoliitto
sambolag avoliittolaki
sambors gemensamma bohag avopuolisoiden yhteinen irtaimisto
samlevnadsformyhteiselämän muoto
samäganderätt yhteisomistusoikeus
styvbarnsadoption lapsipuolen lapseksi ottaminen
särbehandling erityiskohtelu
särkullsbarnpuolison lapsi, partnerin lapsi, toisen vanhemman lapsi
upplösning av registrerat partnerskap rekisteröidyn parisuhteen purkaminen
äktenskapsliknande förhållande avioliitonomainen suhde
Uppdaterad 19 maaliskuuta 2014