• Huvudmeny

Kieliviesti

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli.

I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finskans utveckling i allmänhet. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker.

Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationspriset är 200 kr i Sverige och 280 kr till utlandet.

Senaste numret

Läs en kort, svenskspråkig sammanfattning om innehållet i det senaste numret.

2/2020PDF (pdf, 474.2 kB)

1/2020PDF (pdf, 432.6 kB)

4/2019PDF (pdf, 433.5 kB)

3/2019PDF (pdf, 2.1 MB)

2/2019PDF (pdf, 2.2 MB)

1/2019PDF (pdf, 2.2 MB)

4/2018PDF (pdf, 141.4 kB)

3/2018PDF (pdf, 164.8 kB)

2/2018PDF (pdf, 163.5 kB)

1/2018PDF (pdf, 41.8 kB)

4/2017PDF (pdf, 105.3 kB)

3/2017PDF (pdf, 1.9 MB)

2/2017PDF (pdf, 103.8 kB)

1/2017PDF (pdf, 175 kB)

Uppdaterad 29 juni 2020

Kieliviestis redaktion


Kieliviesti
Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm

Telefon: 0200 27 55 55

E-post finska@sprakochfolkminnen.se, suomi@sprakochfolkminnen.se