• Huvudmeny

Socialord - Social thaj juridicka vorbi


A-Ö
Sociala och juridiska termerSocial thaj juridicka vorbi
adoptivbarnadoptivno šavora
advokatbyråfiškároši
aktivitetsersättningaktivitetoskodijo
akutvårdakuto
allmän försäkringkazgodesko biztošitáši
allmän åklagaremujálo
anhållatéle te xutjilen
anhörignipo
arvhadjatéko
barnavårdscentralšavorengocentrálo
barnbidragšavorengelove
barnomsorgšavorengo-iškola
barnpensionšavorengopenzia
basbeloppgrundoskelove
bedrägerixoxajipe
beslutsunderlaggrundosko-határozato
besöksförbudnáštig žan
betänketidgindimaski-vráma
bevisgáta butjij
bostadsbidragkhereskelove
bouppteckninghatjatékosko rodimo
civilmålcivilno-krisi
civilståndcivilno statusi
dagcenterdjéseskocentro
delgivningandovastdinomo
domstolkrisi
dödsbohatjatéko
efterlevandeförmånmulesko mukimo
ensamståendekorkori
enskild egendomkorkoresko barvalimo
erkännandeándepinžárimo
familjehemfamiljakokher
familjerådgivningfamiljako-žutori
familjerättfamiljako-čačimo
fast egendomlengo barvalimo
folkbokföringnationalno-registracia
folkpensionmanušengipenzia
folktandvårddandengodoktori
frihetsberövandephanglo
frikortsabadnokártja
fritidshemsabadnokher
färdtjänstdromesko-solgálato
förhörávri-šunimo
förmyndaredjámo
försvarareferisárel
försäkringskassabiztošitáši
förundersökningángle-rodimo
föräldraförsäkringdejango/dadengo biztošitáši
gemensam vårdnadkhetánutno-gindimo
gripandexutjilimo
habiliteringrehabiliteringo
handikappadbénavo
havandeskapspenningkhamnenge-love
hemförsäkringkherekobiztošitáši
häktaphanglimo
inbrottándephagimo
inkomstprövningrodimaskoprova
insatslägenhetkindokher
jourtidžuro
karensdagžukárimasko-djés
klientkliento
kontaktdagkontaktosko-djés
kärandepanasoši
lagakraftvunnen domzákonesko-iéleto
laglottzákonesko kotor (musáj te avel ánde)
lagrumzákoneskothan
lagstadgadzákonošoj
landstingtartomáňosko-svato
lös egendomsabadno tartomáňi
medborgarskapcitizeno
menedxoxavno colaxárimo
minderårigcigno, ceraberšengo
misshandelmárimo
mordmundárimo
myndigbároj, pherdoberšengo
målsmandjámo
mödravårdscentralkhamnengo-centrálo
närståendepenningpašutnenge - love
offentlig handlingphuterdo - kerdimo
olaga hotbi zákonosko - feňegetiši
omhändertagandeande láše vastesi
receptbelagd medicinpi recepta so si o drab
rehabiliteringrehabiliteringo
remisszákonosko - javašlato
reseförbudnaj slobodo ánde te žal
rullstolnasválengo-askamin
rånrabláši
rättshjälpzákonesko-žutori
sambokon khetáne bešen
sannolika skälšaj patjando oko
sekretessbelagdtitkošo
sjukersättningnasválenge love
sjukförsäkringnasválengo - biztošitáši
sjukpenningnasválenge - love
sjukskrivningnasvalimasko-ávri iskirimo
skatteverketSkato
snatteričorimo
socialbidragsocialesko-žutimo
studiebidragsitjimasko- žutimo
stöldžutori
svarandekon phenel
tillgreppsbrottpáše šuto čorimo
tilläggspensionpáše šuti-penzia
tingsrättkrisi
tystnadspliktnáštig phenel ávri
umgängesrättmaladjimasko-čačimo
underhållsskyldigsite inkrimo
underhållsstödinkrimasko-žutori
utfyllnadsbidragpáše-šuto-žutorimo
utsökninggátakerdimo
våldzor
vårdcentralgindimasko-centralo
vårdnadsutredningkas si čačimo pa inkrimo
Uppdaterad 19 mars 2014