• Huvudmeny

Skolord - Iškola vorbi


A-Ö
SkolaIškola
Antagningándelinimo
avgångsbetygiškolako ávrigélutno-jedjo
betygjedjo
diagnostiskt provdiagnosticko zumajimo
distansundervisningdurutno-sitjimo
elevvårdstudentongo-griža
folkhögskolamanušengi-iškola
friluftsdagslobododjés
friskolaslobodo-iškola
fritt valt arbeteslobodo-lini butji
frånvaronajkhote
färdighetsämnegátasitjimo
förkunskaperánglal-žanimo
förskolaovoda
grundskolaelementno-iškola
gymnasieskolagimnaziumo
högskolauniverziteto
högstadiumoprunoklasi
introduktionskurskezdimasko-kurzuši
inträdeskravándegélimaskoprova
klassföreståndareklasakovezetövo
kunskapskontroll žanimasko-kontroli
kvartssamtalvorbimo
kärnämnee maj importanticka sitjimata
lågstadiumtelutne - klasi
lärarbehörighetsitjárdengo-követelméňi
lärarhandledningsitjárdengo-žutori
läromedelsitjárimasko-materialo
läroplansitjimaskoplano
läsårsitjimasko-berš
mellanstadiummaškarune-klasi
modersmålsundervisningdejaka-šibako-sitjárimo
morgonsamlingdetehárutno-kidimo
naturorienterade ämnenaturorientericka - sitjimata
orienteringsämneorientericka - sitjimata
praktisk arbetslivsorientering, praoprakticno butji, prao
rastsuneto
resurslärareexta sitjárdo
samhällskunskapstatosko-žanimo
samlad skoldagkhetánekidino –iškolako-djés
schemašema
skolknajandi iškola
skollunchiškolako-xabe
skolpliktsite žal andi iškola
skolsköterskaiškolaki-sestra
skrivningiskirimo
slöjdslöjd
studie- och yrkesvägledningsitjimasko/i taj butjako/i žutori
studierektorsitjimasko-direktoro
stödundervisningžutimasko-sitjárimo
termintermino
tillsynsläraresitjardo so sama lel
tillvalsämnealošáricko-sitjimo
universitetuniverziteto
utbildningsplatssitjimaskoplaco
årskursberšesko-kurzuši
Uppdaterad 19 mars 2014