• Huvudmeny

Utmätnings- och konkursord - Avribismibako ta konkurskilave

Utmätnings- och konkurssord

Ulosotto- ja konkurssisanoja

Avribismibako ta konkurskilave

A-Ö
svenskafinskakale
allmän förmånsrättyleinen etuoikeussaarengi angluni horŃiba
amorteralyhentää lainaatikna úhliba
amorteringlyhennystikniba
amorteringsplanlyhennyssuunnitelmatikniboskoplani
avhysninghäätöte jákaven
betalningsanmärkningmaksuhäiriömerkintäpresiboskonišani
betalningsföreläggandemaksamismääräyspresiboskobihiba
betalningsförpliktelsemaksuvelvoitepresiboskodajatva
betalningsinställelsemaksujen lakkauttaminenpresibongeagoriba
betalningspåminnelsemaksukehotuspresiboskominsiba
betalningssäkringmaksun varmistuspresiboskotšatšiba
betalningstidmaksuaikapresiboskovrama
borgentakauskavieriba
borgensmantakaajakavieriboskomanush
budget- och skuldrådgivaretalous- ja velkaneuvojaekonomiakos ta úhliboski sikjiba
chefskronofogdepäällikkökruununvoutihéruno páladiėhiboskiero
delgivningtiedoksiantodela te džanel
driva in en fordranperiä saatavaródel aķe úhliba
exekutionsväsendetulosottotoimiauribisima
god inkassosedhyvä perintätapalatšo auribismibako manera
gäldenärvelallinenúhliboskiero
huvudgäldenärpäävelallinenhéruno úhliboskiero
konkurskonkurssikonkurso
konkursbokonkurssipesäkonkursofoija
konkursbouppteckningkonkurssipesän selvityskonkursofoijasko rétiba
konkurslagkonkurssilakikonkursso horttiba
kvittningkuittausagorleipe
obeståndvarattomuusbibarvalo
preskriptionstidvanhentumisaikaphurjuboskovrama
räntelagkorkolakitšubakolaaga
skuldfällavelkakierreúhliboskotrujalipa
skuldsattvelkaantunutudžlo
tillgångsundersökningvarallisuuden selvitysbarvaliboskotrastalipe
tvångsförsäljningpakkomyyntimostiboskobikniba
utmätningulosmittausavribismiba
utmätning av lönpalkan ulosmittauslönesko avribisiba
utmätt egendomulosmitattu omaisuusavribismibasko eegiba
utsökningsrättulosotto-oikeusavribihibosko horttiba
Uppdaterad 19 mars 2014