• Huvudmeny

Socialord - Socialno ta juriditko láve


A-Ö
Socialtermer, JuridiskatermerSocialno ta Juriditko láve
adoptivbarnadoptiokentos
advokatbyråadvokato biro
aktivitetsersättningaktivitetiako louve
akutvårdakutnodumudíben
allmän försäkringsárengo anglunosiguriba
allmän åklagaremuskaris
anhållaphańiba
anhörigfamilija, hlehta
barnbidragkentengo louve
barnomsorgkentengo dikhiba
barnpensionkentengo penzia
barnvårdscentralenkentengo centralos
begrägerihohaviba
betänketidgindibosko vrama/ tenkibosko tíja
bevissikiba
bostadsbidragtšéresko ekonomiako dumudíben
dagcenterdívesko centrali/ dívesko centralos
domstoltingi
ensamståendekorkoriarakhutn/ o / i
enskild egendomkorkorono isiba
erkännandeseńiba, phukiba
familjehemfamiljakotšer / arakhiboski familja
familjerådgivningfamiljako godidíben
familjerättfamiljako horttiba
fast egendomphanlo isiba
folkbokförningkhangerijako registrasia
folkpensionmanushengo dživiba, téluni penzia
folktandvårdmanushengo dandekiero
frikortjivapelehki, bipresibosko karta
fritidshemphiŕotíjako tšer
förhörhunjiba
förmyndarearakhibosko manus, arakhiboskier/o / i
försvararearakhadžia
försäkringskassasiguriboski kaśa
förundersökninganglunoródiba
föräldraförsäkringdajengo / dadengo siguriba
gemensam vårdnadphanglo arakhiba
gripandephańiba
handikappadlangal/ o/ i. invalidos
havandeskapspenningpháriboske louve
hemförsäkringtšeresko siguriba, securita
häktastarjavaa
inbrottphagiba
insatslägenhettšinibatšer
karensdagkaresdíves
klientklientos
kontaktdagkontakto díves
kärandedochovitiko
lagstadgadregulirimos
landstinggavutnosko faliba
medborgarskapthemesko memburiba
menedbango solhirba
minderårigbiberehun /o/ i, bipherdobereh
misshandelhungime
mordmerjiba
myndigpherdobereh
mödravårdscentralendajengo centrali
offentlig handlingbitšorjalo dokumentos
remissbichiba
rullstolkuŕesko skamja
råntšoriba
rättshjälphorttibosko dumudíben
sambosambo
sekretessbelagdgarudo
sjukersättningnasvalibosko louve
sjukförsäkringnasvalibosko siguripa
sjukpenningnasvaliboskere louve
sjukskrivningnasvalorańiba
skatteverkettaksako oficia
snatteritšoriba
socialbidragsocialnolouve, socialjalno dumudíben
studiebidragsikjibosko dumudíben
stöldtšoriba
svarandedochalo manus
tilläggspensionpo perdal penzia
tingsrätttéluni krisi, téluni tingi
tystnadspliktnavar rakhibosko solhiba
umgängesrättdikhibosko horttiba
underhållsstödekonomikano dumudíben
utfyllnadsbidragpherdibosko dumdíben
våldsíla
vårdentralsastiboski centrali
vårdnadsutredningarakhibosko ródtšeriba
Uppdaterad 19 mars 2014