• Huvudmeny

Socialord - Socialno - juridiska vorbi


A-Ö
Socialtermer, juridiska termerSocijalno - juridiska vorbi
Adoptivbarnglati bariarde
Advokatbyråablakatoski kontora
Aktivitetsersättningaktivetoski počin
Akutvårdgrabako sastipe
allmän försäkringsavorengi suransa
allmän åklagaresovorengo prokatori
anhållainkeren
anhörigniamo
arvrensia
barnavårdscentralcentralo pe glatengo sastipe
barnbidragpučin glatengi
barnomsorgsama glatengi
barnpensionpensia glatengi
basbelopplove kai nai čirdine
bedrägerixoxaimos
beslutsunderlagrama pe soste ašilan
besöksförbudnai voja te aves
betänketidvriama gindomaski
bevisproba
bostadsbidragzjutimos kheresko
bouppteckningdjeli hulade pala jekh mulo
civilmålkris
civilståndte san ansurime
dagcentercentro djesesko
delgivninglil katar kher forosko
domstolkris
dödsbodjeli kai ašile katar mulo
efterlevandeförmånpučin kudo lenge kai ašile
ensamståendekon bešel korkoro
enskild egendomdomecilio privat
erkännandepleznaimos
familjehemfamiljako kher
familjerådgivningkonsexo familjako
familjerättfamiljaki kris
fast egendomnuma o domicilio
folkbokföringnarodo djindo
folkpensionmanušengi pensia
folktandvårdmanušengo dantisto
frihetsberövandenašaves pe zor
frikortlibro karta
fritidshemkher kai zjas pala skola
färdtjänstmatora kai ingerel bangen
förhörpušimos krisako
förmyndareKai porončil ( naprimer dej/dad )
försvarareablakato
försäkringskassakaxa suransaki
förundersökningexamina
föräldraförsäkringniamongi suransa
gemensam vårdnadketane len sama katar glati
gripandeastarimos
habiliteringzjutimos bangenge
handikappadbango
havandeskapspenninglove kon si kamli
hemförsäkringsuransa khereski
häktapanglo
hälerikon bičinel čordano
inbrottčorimos ando kher
inkomstprövningzumaimos te si tu love
insatslägenhetkher kai des love anglal
jourtidvriama račaki
karensdagdjes libro
klientkliento
kontaktdagdjes kontaktosko
kärandekudo kai rodel ande kris
lagakraftvunnen domkris nirime
laglottkotor puv
lagrumsoba zakonoski
lagstadgadpala zakono
landstingthemeski kris
lös egendomsosi ando kher
medborgarskapte san le themsko
menedkon xoxavel ande kris
minderårignai peske beršengo
misshandelmardo zorales
mordmudarimos
myndigpeske beršengo
målsmandad/dej
mödravårdscentralspita zjuvliangi
närståendepenningpučin kai zjutis po niamo
offentlig handlingrama puterde
olaga hotkai daraves varikas
omhändertagandekana len glaten katar familja
receptbelagd medicindraba receptoske
rehabiliteringsastiarimos pe mai dur
remissram te zjas kai špita
reseförbudnai voja te ankles anda them
rullstolbangengo skamin
rånčorimos armasa
rättshjälpkrisako zjutimos
sambokasa bešes ketane
sannolika skälmai but došalo sar na
sekretessbelagdando sekreto
sjukersättningnasfalimaski počin
sjukförsäkringnasfalimaski suransa
sjukpenningnasfalimaske love
sjukskrivningnasfalo ande rama
skatteverketskattosko kher
snatteričorimos (djeli xurde)
socialbidragsocialosko zjutimos
studiebidragsičarimasko zjutimos
stöldčorimos ( djeli mai bare)
svarandepe kudo kai rodes kris
tillgreppsbrottles variso kai nai čiro
tilläggspensionopral pa pensiono
tingsrättkris
tystnadspliktčixo solax
umgängesrättvoja te aves če glatentsa
underhållsskyldigmusai te zjutis pe familja
underhållsstödmusai te zjutis la familja loventsa
utfyllnadsbidraglove kai del e suransa te perdjol e počin
utsökningkana kames love ka kher le foroske
våldčingar
vårdcentralsastiarimasko centralo
vårdnadsutredningroden kai te asen le glati
Uppdaterad 19 mars 2014